Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2013-03-06

Medivir: Simeprevir generellt väl tolererat enl delresultat

(SIX) Efter behandling med simeprevir och sofosbuvir uppnådde
96,3 procent (26/27) och 92,9 procent (13/14) av patienterna i
12-veckorsgruppen med och utan ribavirin (RBV) varaktig
virologisk respons åtta veckor efter avslutad behandling (SVR8).

Det framgick under konferensen "20th Conference on
Retroviruses and Opportunistic Infections" (CROI), Atlanta, USA,
enligt ett pressmeddelande.

Påföljande analys bekräftade att alla patienter med SVR4 även
hade uppnått SVR8. I 24-veckorsgruppen var andelen som uppnådde
SVR4 med RBV 66,7 procent (en patient avbröt behandlingen på
grund av biverkan och en patient avbröt av eget beslut) och i
gruppen utan RBV 100 procent. Antalet patienter som nått den
tidpunkten för uppföljning i studien var begränsat.

Interimsresultatet visade att behandling en gång om dagen med
simeprevir och sofosbuvir med och utan ribavirin var generellt
väl tolererad.

Interimsresultatet kommer från den första delen av en fas
IIa-studie med proteashämmaren simeprevir (TMC435), och Gileads
nukleotidhämmare sofosbuvir (GS-7977) med eller utan ribavirin i
12 eller 24 veckor i genotyp 1 hepatit C-patienter som inte
svarat på tidigare behandling. Patienterna har mild till moderat
leverfribros (F0-2 på METAVIR-skalan).

Simeprevir utvecklas gemensamt av Medivir och Janssen R&D
Ireland, ett bolag inom Janssen Pharmaceutical Companies.

Medivir-aktien handelsstoppades den 4 mars efter att
uppgifter från TMC435 läckt ut via Twitter. Kort efterpå
släpptes en kortare redogörelse från TMC435.

Jesper Rooth
jesper.rooth@six-group.se
SIX News

Författare direkt.