Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-05-19

Mekanikdelen bör bli bättre i år

Detta är en betald analys på uppdrag av HANZA utförd av analysföretaget Jarl Securities på uppdrag av Analysguiden.
wysiwyg_image

Hanzas resultat i kvartal 1 2017 blev något lägre än väntat, förklarat av engångskostnader (avveckling av en enhet i Finland). Mekanikdelen bör kunna redovisa ett resultatlyft i år. Vi upprepar vårt tidigare Öka-råd. 

Hanza är en tillverkningspartner som grundades 2008. Bolagets ambition är att erbjuda tillverknings­relaterade konsult­tjänster och samtidigt själva vara en bred tillverkare. Hanza har vuxit till en miljard­koncern med cirka 1400 anställda. Ett övergripande mål har sedan 2014 varit att få en struktur med fem tillverk­ningskluster på plats, varav fyra i Europa och ett i Kina. Utfasningen av en-produktsteknologier främst inom mekanikdivisionen samt flytt eller nedläggning av vissa fabriker har ökat förutsättningen för bättre lönsamhet framöver.

Bolaget inledde 2017 med fortsatt goda resultat i Elektronik-divisionen, medan Mekanik fortfarande har svagt röda siffror. På koncernnivå förbättrades rörelsemarginalen från 3,0 procent i kvartal 1/2016 till 3,6 procent i kvartal 1/2017 exklusive strukturkostnader (Frontrunner). Vi tror att vändningen inom Mekanikdelen kommer under 2017. En starkare konjunktur där potential finns kvar i Europa, bör ger extra draghjälp, liksom strategiska rådgivningstjänster (MIG). Under helåret 2016 uppgick engångskostnaderna främst för omstrukturering till 9 miljoner kronor. Under 2017 kommer Hanza-koncernen ha bättre förutsättningar att nå lönsamhet med en effektivare produktions-struktur på plats där även Centraleuropa (Tjeckien) ingår.

Hanza-aktien gick kräftgång under andra halvåret 2016 kopplad till den svagare resultatutvecklingen. Gerald Engströms beslut att konvertera ett lån till aktier, en starkare konjunktur samt att kostnaderna för omställning av produktionen nu är tagna gör att vi upprepa vårt råd Öka. Koncernens skuld har minskat med 86 miljoner kronor, vilket motsvarar en tredjedel av börsvärdet (!). Riktkursen i vår DCF-värdering stiger till 12,4 kronor per aktie (11,6), där vi antagit att lönsamheten långsamt förbättras till och med år 2020.

Läs hela analysen här.

Författare Bertil Nilsson