Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-13

Mekonomen: Mekonomens valberedning

I enlighet med de riktlinjer som fastställdes på årsstämman den 2 maj
2019 har Mekonomen etablerat en valberedning. Valberedningen skall
bereda och till årsstämman den 7 maj 2020 lämna förslag till:

· val av ordförande vid årsstämman
· antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
· val av styrelseordförande och övriga ledamöter till bolagets
styrelse

· styrelsearvode samt eventuell ersättning för utskottsarbete
· val av och arvodering till revisor
· riktlinjer för utseende av valberedning
Valberedningen inför årsstämman 2020 utgörs av John Quinn utsedd av
LKQ Corporation, Kristian Åkesson utsedd av Didner & Gerge Fonder AB,
Arne Lööw utsedd av Fjärde AP-fonden, samt Caroline Sjösten utsedd av
Swedbank Robur Fonder. Valberedningen kommer att utse valberedningens
ordförande vid sitt första sammanträde. Mekonomens styrelseledamot,
Helena Skåntorp, är adjungerad till valberedningen.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra
detta via e-post till valberedningen@mekonomen.se eller per post till
Mekonomen AB, Attn: Valberedningen, Box 195 42, 104 32 Stockholm. För
att valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett
konstruktivt sätt bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den
15 januari 2020.

För ytterligare information kontakta:

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon: 08-464 00 00, E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mekonomen/r/mekonomens-valberedning,c2903226
https://mb.cision.com/Main/550/2903226/1105113.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.