Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-07-21

Mentice AB: Mentice publicerar bolagets delårsrapport för perioden april-juni 2022

Förvärvet av ankyras slutförs och stor order i kvartalet

 • Orderboken ökade till 108.9 MSEK jämfört med 67,9 MSEK föregående år och 87,1 MSEK vid årsskiftet.
 • Förvärvet av tillgångarna i Ankyras från spanska bolaget Galgo slutfördes den 30e juni.
 • En signifikant order på 1,93 MUSD för utveckling och system med ett stort medicintekniskt bolag i USA togs under kvartalet.
 • Ett högre kostnadsläge under kvartalet påverkar resultatet och fortsatt längre betalningstider från kunder påverkar vårt kassaflöde.
 • Vi genomförde en nyemission och tog in 56.5 MSEK netto efter avdragna emissionskostnader på 3,5 MSEK.

ANDRAKVARTALET (APRIL- JUNI 2022)

 • Orderingången uppgick till 57,3 (40,1) MSEK.
 • Orderboken vid periodens utgång var 108,9 (67,9) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 45,1 (46,4) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -12,2 (0,5) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -17,6 (-5,4) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -0,71 (-0,22) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -18,3 (8,3) MSEK.

FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI - JUNI 2022)

 • Orderingången uppgick till 111,7 (80,1) MSEK.
 • Nettoomsättningen uppgick till 98,2 (78.7) MSEK.
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -13,5 (-8,9) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -25,1 (-17,8) MSEK.
 • Resultat per aktie (EPS) uppgick till -1,01 (-0,72) SEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 (-4,8) MSEK.

VD Göran Malmberg kommenterar:

"Under det andra kvartalet förvärvade vi tillgångarna avseende Ankyras från Galgo Medical (Barcelona). Ankyras utvecklar lösningar för precisionsmedicin och tar Mentice in i operationsrummet med en regulatoriskt godkänd lösning som assisterar läkare att förbereda sina ingrepp och på så sätt förbättra förutsättningarna för ett bättre resultat för patienter. Detta förvärv ligger väl i linje med vår strategi att expandera vertikalt inom området för bildbaserad intervention."

Webbsänd presentation av delårsrapporten
Anmälan för att delta vid presentationen görs via https://investor.mentice.com/finansiella-rapporter/2022.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com
US Mobile. +1 (312) 860 5610
Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Om Mentice
Mentice (STO: MNTC) är en global marknadsledare och ett bolag som erbjuder högteknologiska lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på den snabbväxande marknaden för bildbaserade interventioner. Våra lösningar assisterar specialister inom vårdsektorn avseende utveckling, förvaltning samt kontinuerlig förbättring av kompetens och tekniska färdigheter för att på så sätt positivt påverka patientsäkerhet och kvalitet inom vården. Mentice lösningar är vetenskapligt validerade och är specifikt framtagna för specialister inom vårdsektorn samt för medicinskteknisk industri. Neurovaskulär, kardiologi och perifer intervention är några av de specialitets områden som täcks av våra lösningar. Mer information på www.mentice.com
 

Denna information är sådan information som Bolaget (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom kontaktpersonens försorg, för offentliggörande den 21 juli 2022 kl 08.30 CEST.  

Marknadsplats| Nasdaq First North Growth Market, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser| FNCA Sweden AB, phone +46 8 528 00 399

Författare Cision