Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-02-05

Mentice AB: Penser Access: Mentice - Orderingång imponerar och SaaS tillväxt imponerar

Orderingången i Q4 uppgick till 73,1 mkr vs våra estimat om 64 mkr. Den totala omsättningen uppgick till 54,3 mkr vs våra estimat om 74 mkr. Avvikelsen går att förklara med timing och högre andel SaaS-intäkter. Tidigare betalades mjukvaran up-front. EBITDA uppgick till 4,3 mkr vilket var väsentligt under våra estimat. Timing och lägre bruttomarginal förklarar avvikelsen. Vi höjer våra försäljningsestimat för 2021 med 7 mkr baserat på den starka orderingången och EBIT-estimatet med 4,6 mkr. Anledningen är att vi bedömer att bolaget kommer bibehålla en låg kostnadsbas. Vi höjer vårt motiverade värde till 115-120 kr. Anledningen är minskad osäkerhet kring uppdämd efterfrågan samt att en högre andel återkommande intäkter sänker volatiliteten i estimaten.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/mntc_20210205.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Författare Cision