Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-31

Mentice AB: Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter i Mentice AB inför kallelse till extra bolagsstämma den 2...

Mentice AB (publ), en ledande leverantör av högteknologiska lösningar
för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära
ingrepp, meddelar att valberedningen föreslår att styrelsen utökas
med tre ledamöter, till totalt sju ledamöter. Valberedningen avser
föreslå nyval av Denis Gestin, Gösta Johannesson och David Ballard.

Valberedningen föreslår att en extra bolagsstämma beslutar om att
godkänna och utse tre nya styrelseledamöter till styrelsen, till
totalt sju ledamöter. Styrelsen föreslår att följande personer ska
utses till nya ordinarie styrelseledamöter i styrelsen:

Denis Gestin, född 1964, ekonomexamen, styrelseordförande i Holistick
Medical, Frankrike, samt Endo Tools Therapheutics och styrelseledamot
i Acarix, Sverige. Denis Gestin är oberoende i relation till bolaget,
bolagets ledning och större aktieägare.

Gösta Johannesson, född 1959, ekonomexamen, senior rådgivare Bure
Equity, styrelseordförande XVIVO Perfusion, Idevall & Partners
fonder, vice ordförande Interflora och Axiell Group, styrelseledamot
i Yubico med flera. Gösta Johannesson är oberoende i relation till
bolaget, bolagets ledning men inte i relation till en av bolagets
större aktieägare.

David Ballard, född 1956, ekonomexamen, läkarexamen, Master of Science
in Public Health och PhD in Epidemiology, Executive Vice President
och Chief Clinical Officer i Mentice samt medlem i den rådgivande
kommittén för Mentice Inc och för Robbins Institute for Health Policy
and Leadership, Baylor University. David Ballard är oberoende i
relation till bolagets större aktieägare men inte i relation till
bolaget och bolagets ledning. Om David Ballard utses till
styrelseledamot i bolaget kommer han framöver endast att verka som
konsult i bolaget och därmed omgående lämna sina nuvarande roller i
bolaget och dess ledningsgrupp.

Vidare föreslår styrelsen att extra bolagsstämman beslutar om att
godkänna ett fast årligt arvode till styrelsens nya ledamöter om
totalt 530 000 SEK.

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399

För ytterligare information, kontakta:
Göran Malmberg, VD, Mentice
E-post: goran.malmberg@mentice.com

US Mobile. +1 (312) 860 5610

Sweden Mobile +46 (0) 703 09 22 22

Marknadsplats | Nasdaq First North Premier, Stockholm | Kortnamn: MNTC

Certified Adviser: FNCA Sweden AB, tel +46 8 528 00 399

Mentice (STO: MNTC) is the world leader in software and hardware
simulation solutions for endovascular therapies. Our solutions help
healthcare professionals acquire, retain, and enhance their
procedural skills driving improved productivity and outcomes. Mentice
solutions are scientifically validated and have been specifically
developed for healthcare providers and the medical device industry.
Neurovascular, cardiovascular and peripheral interventions are just
some of the clinical areas covered by our solutions. Learn more about
the features and benefits of Mentice solutions at: www.mentice.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mentice-ab/r/valberedningens-forslag-till-nya...
https://mb.cision.com/Main/18275/2871780/1083902.pdf

Författare Cision News