Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-04-24

MenuCard AB: MenuCard AB (publ) emottar strategisk investering

MenuCard AB (publ) ("MenuCard") meddelar att styrelsen på ett möte på
kvällen den 23 april 2018, med stöd av bemyndigande från årsstämma
den 23 maj 2017 samt kommande extra bolagsstämma, beslutat att
genomföra en riktad nyemission om cirka 1,8 MSEK före
emissionskostnader och att uppta ett konvertibelt lån som tillför
bolaget ytterligare cirka 4,8 MSEK före emissionskostnader. Den
riktade nyemissionen och upptagandet av det konvertibla lånet sker
utan företrädesrätt för befintliga aktieägare mot bakgrund av att
bolaget tillförs en strategisk, institutionell investerare. Styrelsen
anser sammantaget att nyemissionen och upptagandet av konvertibelt
lån bidrar till att skapa värde för bolagets samtliga aktieägare.

Totalt emitteras 1 300 000 A-aktier i den riktade nyemissionen. Om
lånet konverteras emitteras ytterligare

3 400 000 B-aktier till en teckningskurs om 1 DKK per aktie. Omräknat
till valutakursen den 23 april 2018 motsvarar detta 1,395 SEK per
B-aktie (totalt motsvarande cirka 6,6 MSEK). Aktiekursen om 1,395 SEK
per B-aktie grundas på MenuCards genomsnittliga volymviktade kurs
under de senaste 10 handelsdagarna före beslut om riktad nyemission,
med marknadsmässig rabatt. Vid registrering av nyemissionen hos
Bolagsverket kommer antalet A-aktier i MenuCard att uppgå till 4 832
966 stycken och A-aktiekapitalet kommer att uppgå till 604 121 SEK.
Det samlade antal aktier (A- och B-aktier) kommer att uppgå till 12
399 347 och det totala aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 549 918
SEK. Den aktuella riktade nyemissionen på 1 300 000 A-aktier innebär
en andelsmässig utspädning om cirka 10,5 % för befintliga aktieägare,
baserat på antalet aktier i bolaget före/efter nyemissionen.

Det konvertibla lånet på 4 743 000 SEK löper under 3 år till 7
procents ränta. Lånet har rätt till konvertering till samma pris som
i den riktade nyemissionen; 1,395 SEK per aktie. Konverteringsrätten
gäller i 24 månader. Om lånet konverteras av långivaren kommer detta,
vid registrering av nyemissionen hos Bolagsverket, innebära att
antalet B-akter i MenuCard kommer att öka med 3 400 000 stycken och
totalt kommer att uppgå till 11 206 034 stycken, baserat på det
aktuella befintliga antalet B-aktier. B-aktiekapitalet kommer i så
fall att uppgå till

1 400 753 SEK. Sammanlagt kommer antalet aktier i MenuCard, som ett
resultat av den riktade nyemissionen och i händelse av konvertering,
att öka med 4 700 000 aktier och totalt uppgå till 15 799 347 aktier.

Motiv för riktad nyemission och frånträde av aktieägares
företrädesrätt

Kapitaltillförseln genomförs i syfte att tillföra MenuCard
rörelsekapital för att realisera bolagets planer om fortsatt tillväxt
mot break-even och internationalisering. Aktieägarnas företrädesrätt
har frångåtts med anledning av att bolaget har behov av en strategisk
investerare, som kan styrka bolagets finansiella ställning både
kortsiktigt och generellt.

Tecknare i den riktade nyemissionen

Den nya investeraren är Ove K. Invest A/S som ingår i Kraks Fond A/S.
Kraks Fond är en fond inriktad på bland annat bolagsinvesteringar och
är baserad i Köpenhamn. Fondens målsättning är att stimulera
ekonomisk tillväxt genom investeringar i mindre tillväxtbolag.
(http://www.kraksfond.dk/).

Kim Lykke Sommer, VD för MenuCard, kommenterar:

"Jag är mycket stolt över att Kraks Fond, som är både stor och
välrenommerad i Danmark, har valt att investera i vår tillväxtresa.
Kraks Fond har fokus på att investera i mindre bolag med särskilda
tillväxtmöjligheter. Jag välkomnar Kraks Fond både som investerare
och som ny sparringpartner."

Stig Christensen, VD for Kraks Fond, kommenterar:

"Vi har valt att investera i MenuCard eftersom vi ser ett spännande
affärskoncept där teknologi effektiviserar en existerande marknad.
Samtidigt har MenuCard på kort tid ingått avtal med en lång rad av
Danmarks mest tongivande företag och restauranger."

För mer information om MenuCard, vänligen kontakta:

Kim Lykke Sommer, VD MenuCard AB

Telefon: +45 23 83 20 25

E-post: kim@menucard.dk

https://menucard.dk/

Denna information är sådan information som MenuCard AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 24 april 2018.

MenuCard (menucard.dk) grundades i Danmark och digitaliserar
restaurangbesöket på ett internationellt skalbart sätt. MenuCard är
en app-baserad tjänst som vänder sig till företag och deras
anställda. Via appen kan medarbetaren hantera allt från att få
inspiration och att boka bord till mobilbetalning med upp till 30
procents rabatt. Det rabatterade beloppet överförs till MenuCards
konto och såväl restaurangen som kunden erhåller ett digitalt kvitto.
MenuCard erhåller en transaktionsavgift om cirka 3-5 % och gör en
avräkning med restaurangen två gånger per månad. MenuCard samarbetar
med fler än 200 företag, som har över 450 000 anställda. MenuCard har
sammanlagt avtal med fler än 550 kvalitetsrestauranger i Danmark. Av
dessa är cirka 200 anslutna till den nya TAKEOUT-tjänsten, som
innebär att alla användare kan få utkörd kvalitetsmat med rabatt.
MenuCard är godkänd av danska Finanstilsynet, motsvarigheten till den
svenska Finansinspektionen.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/menucard-ab/r/menucard-ab--publ--emottar-strat...
http://mb.cision.com/Main/15252/2503424/827867.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.