Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

METACON: SVERIGES BIOGASSATSNING BANAR VÄG FÖR VÅR VÄTGAS - VD

STOCKHOLM (Direkt) Att Sverige under lång tid har satsat på biogas banar vägen
för energiteknikbolaget Metacon vars teknik utifrån olika kolväten såsom
biogas skapar vätgas som sedan kan användas till el, värme eller drivmedel.

Det säger Metacons vd Christopher Törnblom i en intervju med Nyhetsbyrån
Direkt inför listningen av bolagets aktie på NGM Nordic MTF.

Han talar om företagets behov av att å ena sidan snabbt komma ut på den
växande vätgasmarknaden och å andra sidan att inte bränna för mycket krut för
tidigt innan bolagets produkter är helt redo.

Christopher Törnblom räknar med att ha en certifiering klar under det första
kvartalet nästa år. Det kan följas av en eventuell bredare global lansering
som sannolikt då kommer att kräva ytterligare kapital.

Metacon är ett internationellt energiteknikbolag med bas i Sverige och
Grekland, med säte i värmländska Karlskoga. Den övergripande verksamhetsidén
är att kommersialisera små- och medelstora energisystem för produktion av
vätgas. Namnet Metacon kommer av metan-konvertering, när metan, som finns i
bland annat biogas, görs om till vätgas.

Metacons tekniklösningar omvandlar kolväten till vätgas genom så kallad
katalytisk ångreformering. Genom att bolaget integrerar den egenutvecklade
"reformern" med bränsleceller och andra systemkomponenter kan Metacon erbjuda
kompletta produkter och anläggningar på vätgasområdet.

Varför anser du att man ska köpa aktier i Metacon?

"Det har vuxit fram en marknad för vätgas där även konsumenten nu börjar få
möjlighet att ta del av den goda energi som vätgas är. Det börjar produceras
bilmodeller som ska gå på vätgas. Toyota och Hyundai har redan modeller ute
på marknaden och de andra stora bilmärkena följer efter. Om tio år kanske var
femte bil i vissa marknader går på vätgas. Om vi ska nå klimatmålen som har
satts upp framförallt via Parisavtalet måste vi göra något åt vilken typ av
bränsle vi använder. Vätgas släpper i drift ut noll koldioxid och är därför
en väldigt intressant energikälla, vare sig det är för el, värme eller
drivmedel", säger Christopher Törnblom.

Metacon erbjuder bland annat en liten anläggning för konsument på 5 kilowatt
som passar en villa. Anläggningen producerar både el och värme.

"På den tyska marknaden finns ett nätverk för gas över hela landet, ungefär
som vi har fjärrvärme i många städer. Man kan koppla in vår produkt på samma
sätt som en värmepump", uppger han.

Foto: Mindre system (P5) för villa. Bildkälla: Metacon

Metacon gör även större anläggningar för industrier och stora
fastighetsbestånd.

"För tillfället har vi ett projekt i England på en 50 kilowattsanläggning
tillsammans med General Electric och Daimler/Mercedes som går i drift i
september. Det ingår i EU:s forskningsprogram Horizon 2020. Även för de
mindre produkterna jag nämnde tidigare har vi tilldelats EU-pengar för att
producera och för att förhoppningsvis även få en certifiering av produkten
under det första kvartalet nästa år."

Det tredje område som bolaget är verksamma inom är tankstationer för vätgas.

EU-kommissionen har som mål att det år 2020 ska finnas en vätgasmack var 30:e
mil på Europavägar?

"Ja. Man har en form av korridorstrategi. Vår lösning består i grunden av en
så kallad reformer, som har utvecklats av vårt grekiska dotterbolag. Vi har
redan en mindre tankanläggning i Arjeplog för att förse vintertestningen av
fordon med vätgas. Vi har för avsikt att få upp en något större
tankanläggning i Mellansverige för att kunna visa upp även i lite mer normala
förhållanden. Sedan har vi en tankanläggning i Grekland som vi håller på och
utvecklar som är ideal för det här syftet."

Foto: Tankstation för vätgas med så kallad reformer. Bildkälla: Metacon

Vad är fördelen med att lokalt producera vätgas för tankstationer, jämfört
med
produktion vid andra anläggningar?

"Fördelen med vår teknik är att vi kan producera vätgasen lokalt vid macken
baserad på inhemsk koldioxidneutral råvara, det vill säga biogas som finns
tillgänglig över hela landet. Närheten till lokal råvara gör att vi
eliminerar långa kostsamma och koldioxidgenererande transporter. I vårt
drömscenario är alla biogasmackar kompletterade med en vätgasmack från
Metacon."

Vad har ni för konkurrensfördelar som kan tänkas vara bestående på sikt?

"Om vi börjar med teknologin så har vi starka patent. Det blir svårt för andra
att duplicera tekniken. Vi har bedrivit utveckling under väldigt lång tid. Vi
kan producera vätgas vid lägre värme, vilket minskar kostnaden och innebär
ökad kontroll. Sedan är det positivt att vi kan producera både värme och el.
Effektivitetsgraden är också väldigt viktig och den är mycket hög hos oss -
runt 80 procent", säger Christopher Törnblom.

"Miljömedvetenheten har också skjutit i höjden. Bara under sommaren har folk
börjat fundera kring vad som händer med klimatet. Där har vi en enorm fördel
eftersom det inte finns så många alternativ till vätgas för nollutsläpp. I
slutänden måste dock produkten även vara ekonomiskt hållbar och nu börjar vi
nå dit."

Går ni in i en kommers ialiseringsfas nu?

"Jag skulle säga att vi fortfarande är i en viss form av
pre-kommersialiseringsfas med tanke på att de anläggningar vi har sålt på
många ställen i världen framförallt har varit testinstallationer. Jag har
uppfattningen att vi ska ha en 100 procent fungerande produkt som är
certifierad innan vi går ut brett. Det bedömer jag att vi kommer att ha i det
första kvartalet nästa år."

Ni spenderade 13 miljoner kronor 2016 och 15 miljoner 2017. Kan budgeten öka
ytterligare efter den nyemission ni nu genomför?

"Det skulle jag inte påstå. Den här kapitalanskaffningen tar oss ungefär ett
år framåt, vilket börsen kräver. Beloppet rimmar ganska väl med vad vi kommer
att behöva givet den kostnadsbas vi har. Det här är inte pengar som räcker
för en full lansering globalt."

Hur ska ni använda emissionsbeloppet på 17 miljoner kronor?

"Framförallt ska vi stärka bolagets allmänna finansiella ställning för att få
några installationer på plats och sedan lägga grunden för en full lansering
under nästa år. Den emission vi gör nu är väldigt liten om vi jämför med vad
vi kommer att behöva. Jag tror att vi under nästa år kommer att behöva titta
på någon form av expansionsemission. Då hoppas jag att vi har fått ut ett
antal ytterligare produkter och att vi har blivit mer kända i samhället samt
att folk börjar förstå att det här är framtidens bränsle. Sedan behöver vi
bygga upp en global infrastruktur för att sälja och marknadsbearbeta mer
aktivt. De resurserna har vi inte i dag, varken personalmässigt eller
finansiellt. Vi får ta det steg för steg. Först ska vi ha starka,
certifierade produkter. Många företag gör misstaget att gå ut lite för
tidigt."

Ska ni bygga ut försäljningsorganisationen?

"Inte kraftigt. Vi kanske kommer tillsätta någon form av ytterligare resurs
och sedan har vi agenter. Dessutom har vi två säljare i Japan och en i
Grekland."

Har ni några finansiella mål?

"Det är svårt för mig att ge några finansiella estimat i dagsläget. Vi är
fortfarande delvis i pre-kommersialisering. Vi kommer att veta mer i början
av nästa år. Om vi ska gå ut och göra en stor emission kommer det att vara
större krav på de bitarna. Den potentiella marknaden är dock mycket stor och
jag vet vad vi har i portföljen. Om bara 'P5:an', som vi kallar den mindre
anläggningen på 5 kilowatt, lyckas har vi en miljardmarknad framför oss."

Vilka segment eller marknader ska ni fokusera på i närtid respektive på sikt?

"När det gäller el och värme ligger fokus på kort sikt på de mindre systemen
eftersom de redan har varit i drift på många olika ställen i världen och
börjar närma sig certifiering. Vi kommer inte att agera för utspritt. Vi
kommer att fokusera på Sverige där vi hör hemma, även om det är en liten
marknad. Sedan är Tyskland intressant för oss i relativ närtid. De har
naturgassystemet, subventioner för vår typ av anläggningar och relativt höga
elpriser, vilket gör att tyskar är beredda att betala bra för produkterna. Vi
kan ha fantastiska marginaler i ett land som Tyskland", säger han.

"Sydkorea har också kommit in i bilden eftersom de satsar så mycket på vätgas.
Vårt japanska dotterbolag är väl positionerat och följer vad som händer i
Japan, som har en aggressiv plan för övergången till vätgassamhället. Vi ser
framför oss ett ökat engagemang i Japan eftersom den marknaden är så
ofantligt stor. Sedan vill jag naturligtvis att vi ska vara närvarande i
Grekland eftersom vi har så stor verksamhet där. På längre sikt är USA en
jättemarknad - särskilt Kalifornien."

Vilken roll ska Sverige och den svenska marknaden spela för ert företags
utveckling?

"Vi kommer att försöka få upp ett par testinstallationer av 'P5:an'. Vi har
redan idéer om var de ska stå. Sedan ligger fokus naturligtvis även på
tankstationen som är Metacons egen produkt baserad på vårt grekiska
dotterbolag Helbios reformer-teknologi. Vi har ett par diskussioner just nu
med ett antal spelare avseende att inrätta konsortium för att med en kommuns
stöd få upp en tankstation, ungefär som i Sandviken. Vissa kommuner är mycket
intresserade och entusiastiska gällande vätgas. Transportsektorn är
naturligtvis väldigt intressant för oss eftersom man där har mycket initiativ
om att börja få igång vätgas som bränsle för bussar, tåg och båtar. Jag
testade en vätgasbil i Sandviken i somras. Den lät ingenting - det kändes som
att köra utan motor", säger Christopher Törnblom.

Vilka politiska beslut hoppas ni på i Sverige?

"Vi skulle naturligtvis önska att Sverige var lika aktiva som andra länder när
det gäller vätgas. I Norge har man en enorm vätgasaktivitet och även i övriga
delar av Europa finns en stark röst för att vätgas är ett unikt och
fantastiskt bränsle med tanke på att det har nollutsläpp i drift."

Vad utanför driften medför utsläpp med er teknik?

"När vi nyttjar lokalt producerad biogas minimerar vi transporterna för det
första och för det andra är biogas en grön råvara. Våra reformers är mycket
kompakta och det går åt lite material för att tillverka dem. Lägg märke till
att en vätgasbil inte ständigt transporterar batterier på cirka ett halvt ton
utan den tankas med 4-7 kg vätgas. De senaste versionerna av
bränslecellsbilar drar under 100 gram vätgas per mil, vilket ger en räckvidd
på över 70 mil per tankning."

Hittills har Sverige snarare satsat på biogas än vätgas. Hur ser
förutsättningarna ut för er i Sverige?

"Jag tycker att de är goda. Det utbredda nätverket av biogas är lägligt
eftersom vi fokuserar på lokal produktion av vätgas från exempelvis biogas.
Jag tillåter mig tro att biogasproducenterna sitter på en ganska stor
överkapacitet. Vi kan öka biogasverkens lönsamhet. Å andra sidan är det
naturligtvis en viss nackdel för oss när det gäller våra kraf...

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.