Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

Micropos Medical: Kommuniké från Årsstämma 20200527

· Ove Mattsson valdes till ordförande att leda årsstämman.
· Vid stämman var 25 404 500 (25,6 %) aktier av totalt 99 044 942
aktier representerade.

· Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning
enligt styrelsens förslag.

· Stämman beslutade att disponera årets resultat i enlighet med
styrelsens förslag.

· Styrelsens ledamöter samt verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

· Stämman fastställde styrelsens arvode till styrelsens ordförande
med 200 000 kr samt 100 000 kr vardera till övriga ledamöter. Arvode
till revisorerna skall utgå enligt räkning.

· Stämman valde följande till styrelseledamöter till och med nästa
årsstämma har hållits: Torben Jørgensen (omval), Ove Mattsson
(omval), Olof Sandén (omval), Tom Sundelin (omval). Till styrelsens
ordförande valdes Ove Mattsson.

· Stämman beslutade till omval av KPMG som revisor med Jan Malm som
huvudansvarig revisor.

· Stämman beslutade att Bolaget skall genomföra en nyemission genom
att öka aktiekapitalet med högst 707 463,85 kr genom nyemission av
högst 14 149 277 aktier och att bolagets aktieägare har
företrädesrätt att teckna aktierna enligt 1:7. Teckningsförbindelser
och garantiåtagande motsvarande drygt 80% har inhämtats.

· Stämman beslutade om att bemyndiga styrelsen att vid ett eller
flera tillfällen fram till nästa årsstämma fatta beslut om nyemission
av aktier enligt tidigare presenterat förslag.

· Stämman beslutade om emission av högst 1 000 000 teckningsoptioner
med optionspris på 5,3 öre samt teckningspris per aktie på 1,75 kr.

· Övrigt förekom icke.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Gustafsson, VD på Micropos Medical AB (publ), 031-760 80 05,
info@micropos.se

Om Micropos Medical AB (publ):

Micropos Medical AB (publ) (www.micropos.se) utvecklar och säljer
produkter för precisionsbehandling av cancer. Bolagets produkt
RayPilot® är framtagen för att säkerställa en förbättrad precision
vid strålbehandling av prostatacancer. Med en ökad precision kan man
på ett säkert sätt fokusera strålningen på prostata och öka
stråldosen vilket därmed kan ge en ökad möjlighet till en botande
behandling samtidigt som vanligt förekommande biverkningar kan minska
och behandlingstiden kortas. RayPilot® kan liknas vid ett GPS-system
och består av tre delar; sändare, mottagarsystem och mjukvara.
RayPilot® där förbrukningsvaran HypoCath® kan appliceras utan
kirurgiskt ingrepp är CE-märkt och godkänt för Europeisk användning.
Bolaget är listat på Spotlight Stock Market under aktiesymbolen MPOS.

Välkommen att följa Bolaget på www.facebook.com/microposmedical.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/micropos-medical/r/kommunike-fran-arsstamma-2...
https://mb.cision.com/Main/11596/3122056/1255067.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.