Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-29

Midsona AB: Penser Access: Midsona - God start på 2020

Nettoomsättningen uppgick till 946 mkr (786 mkr), vilket motsvarar en
ökning med 20% och 3% över vår förväntan om 916 mkr. Den organiska
tillväxten uppgick till 3,1% (9,4% justerat för Alpro).
Bruttomarginalen sjönk till 29,1% (29,8%). Sänkningen är hänförlig
till norra Europa där ökade råvarupriser och ogynnsam produktmix
sänkte marginalen. EBITDA uppgick till 107 mkr (73 mkr), före
jämförelsestörande poster, jämfört med vår förväntan om 95 mkr.
Avvikelsen låg i en starkare volymtillväxt i den underliggande
verksamheten, som delvis berodde på den förhöjda efterfrågan på varor
relaterad till Covid-19 och det förändrade konsumtionsbeteendet i
samhället. Efter rapporten drar vi upp vårt försäljnings-estimat 1%
och 2% för '20e respektive '21e. På våra uppdaterade prognoser
handlas Midsona på P/E 18,9x för '20e samt 14,1x för '21e. Detta
anser vi är attraktivt givet bolagets framgångsrika förvärvsstrategi
och starka kassaflöden samt att aktien handlas till för hög
värderingsrabatt jmf mot peers. Vi ser hög potential i aktien till
medelhög risk.

Läs den fullständiga analysen:
https://links.penser.se/f/a/msonb_20200429.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på
www.penser.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midsona-ab/r/penser-access--midsona---god-sta...

Författare Cision News