Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-29

MIDWAY HOLDING: Midway Holding ABs årsstämma 2019

Midway Holding AB (publ) har i dag hållit årsstämma med ca 60 personer
närvarande.

Stämman fastställde årsredovisningen och beslöt att de disponibla
medlen - i enlighet med styrelsens förslag - skall disponeras på så
sätt att utdelning lämnas med 50 öre per aktie och att resterande
medel balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Stämman beslöt att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan
suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes Lennart Pihl, Anders
Bergstrand, Joel Eklund, Svante Nilo Bengtsson, Roger Stjernborg
Eriksson och Anna Söderblom. Lennart Pihl utsågs till styrelsens
ordförande. Allt i enlighet med valberedningens förslag.

Stämman beslöt att styrelsearvode ska utgå med 1 070 000 kronor, att
fördelas med 350 000 kronor till styrelsens ordförande, med 100 000
kronor till Anders Bergstrand och med 150 000 kronor till styrelsens
övriga ledamöter samt med 20 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande.

Till revisorer omvaldes det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB.
Aukt rev Richard Peters kommer att vara huvudansvarig revisor. Arvode
till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för
lämnad offert.

Styrelsens förslag beträffande riktlinjer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen godkändes.

Till ledamöter av Midways valberedning omvaldes Jan Bengtsson, Anders
Bergstrand och Mats Nilstoft.

Verkställande direktörens presentation kommer inom kort att finnas
tillgänglig på www.midwayholding.se.

Malmö den 29 april 2019
Midway Holding AB (publ)

Eventuella frågor besvaras av VD Sverker Lindberg, 040-30 12 10

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/midway-holding/r/midway-holding-abs-arsstamma...
https://mb.cision.com/Main/1503/2799919/1034347.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.