Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-30

Minesto AB: Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Väsentliga händelser april-juni 2018

· Första och andra installationsfaserna av bolagets DG500-projekt i
Wales slutförda.

· Minesto förstärker bolagets projektfinansieringsförmåga genom nya
styrelseledamöter.

· EU-kommissionen beviljar Minesto finansiering till förstudie;
stödjer bolagets plan för kommersiellt genombrott.

Efter periodens utgång

· Minesto inleder program för driftsättning av DG500 i Wales.
· Inledande driftsättningstester i Wales slutförda.

Koncernen i sammandrag 1 januari-30 juni 2018

· Intäkterna uppgick till 18 801 Tkr (18 597 Tkr) och utgjordes i
huvudsak av aktiverat arbete för egen räkning med 15 796 Tkr (17 577
Tkr) samt etableringsstöd i dotterbolag.

· Resultat efter finansiella poster var -5 952 Tkr (-5 945 Tkr). Det
negativa resultatet är till stor del hänförligt till affärsutveckling
och administration kring teknikutvecklingen och inkluderar bland
annat personalkostnader och inhyrda konsulter.

· Resultat per aktie uppgick till -0,05 kr (-0,07 kr). Motsvarande
resultat per aktie efter hänsyn tagen till utspädning av befintliga
teckningsoptioner uppgick till -0,05 kr (-0,06 kr).

· Vid periodens utgång uppgick de aktiverade utvecklingskostnaderna
till 212 487 Tkr (141 199 Tkr).

· Bidrag har under perioden upptagits till 38 077 Tkr (25 861 Tkr),
varav 35 080 Tkr (24 843 Tkr) har reducerat anskaffningsvärdet av de
balanserade utvecklingskostnaderna. Under perioden har utbetalningar
från bidragssystemen skett med 12 947 Tkr (16 698 Tkr), varav hela
beloppet på 12 947 Tkr (12 983 Tkr) avser godkända yrkanden. Inga
förskott har betalats ut under perioden.

· Kassaflödet uppgick till -15 006 Tkr (34 209 Tkr).
· Det egna kapitalet uppgick på balansdagen till 310 572 Tkr (254
405 Tkr).

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Minesto AB (publ)
ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om
marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades genom ovanstående
kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 augusti 2018 kl.
08:00 CET.

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

I maj 2015 beviljades Minesto en investering på 13 miljoner euro från
Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Welsh European Funding
Office, för den kommersiella lanseringen av Deep Green.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Stockholm med G&W Fondkommission som Certified Adviser.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/minestomedia.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/minesto-ab/r/halvarsrapport-1-januari-30-juni-...
http://mb.cision.com/Main/14621/2604009/899633.pdf
http://mb.cision.com/Public/14621/2604009/92fbcc7b74536dad.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.