Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-26

Minesto AB: Minestos ledning växlar över i nya incitamentsprogram

Minestos ledande befattningshavare i Sverige har förvärvat sammanlagt
280 000 teckningsoptioner inom ramen för det av årsstämman 2019
beslutade personaloptionsprogrammet PO4. Samtidigt har en överlåtelse
av utgående teckningsoptioner av serie PO3 genomförts i en separat
transaktion mellan Minestos VD och bolagets två huvudägare BGA Invest
och Midroc New Technology, varefter parterna har tecknat totalt 214
000 nya aktier i Minesto AB.

PO4 är ett av tre teckningsoptionsprogram som fastställdes på Minestos
årsstämma 2019. Minestos ledande befattningshavare Martin Edlund
(VD), Fredrik Ahlström och Bernt Erik Westre har förvärvat 120 000,
80 000 respektive 80 000 teckningsoptioner (totalt 280 000) av serie
PO4 till ett pris om 0,89 kr per option. En (1) teckningsoption av
serie PO4 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Minesto AB under
perioden 1 juli-30 september 2020 till ett pris om 26,30 kr per
aktie.

Detta är det första steget i att erbjuda teckningsoptioner i
programmen PO4-O6 till ledande befattningshavare och anställda i
Minesto. Inga ytterligare teckningsoptioner av serie PO4 kommer att
ges ut.

Teckning av aktier kopplat till utgående optionsprogram PO3

Samtidigt har en överlåtelse genomförts i en separat transaktion
mellan Minestos VD Martin Edlund och bolagets två huvudägare BGA
Invest och Midroc New Technology, där huvudägarna har förvärvat
sammanlagt 150 000 teckningsoptioner (serie PO3) av Martin Edlund.
Därefter har BGA Invest, Midroc New Technology och Martin Edlund
tecknat 107 000, 53 500 respektive 53 500 nya aktier (totalt 214 000)
i Minesto AB med stöd av teckningsoptionerna.

En (1) teckningsoption av serie PO3 ger rätt att teckna 1,07 nya
aktier i Minesto AB under perioden 1 juli-30 september 2019 till ett
pris om 6,70 kr per aktie. Minesto tillförs därmed cirka 1,4 miljoner
kr i teckningslikvid för de aktier som nu har tecknats av bolagets VD
och huvudägare.

- Såväl styrelsens beslut att erbjuda PO4-optionerna till ledningen i
Sverige som överlåtelsen mellan bolagets VD och de två huvudägarna
syftar till att realisera de framåtriktade incitamentsprogrammen samt
att utöka och förnya VDs incitament för fortsatt värdetillväxt i
bolaget, säger Minestos styrelseordförande Bengt Adolfsson.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är ett svenskt miljöteknikföretag inom marin energi med
missionen att minimera det globala koldioxidavtrycket från
energisektorn genom att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland
andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation
Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin
energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission,
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/Minesto_media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/minesto-ab/r/minestos-ledning-vaxlar-over-i-n...
https://mb.cision.com/Main/14621/2888214/1095486.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.