Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-09-20

Minesto AB: Ytterligare aktiviteter för att växla över Minestos medarbetare i nya incitamentsprogram

Styrelsen för Minesto AB har beslutat att erbjuda 1 965 000
teckningsoptioner till Minestos personal inom ramen för
optionsprogrammet PO5 som antogs vid årsstämman 2019. Samtidigt har
Minestos finansiella rådgivare Pareto faciliterat utnyttjandet av
utgående teckningsoptioner av serie PO3 genom vilket totalt 624 880
nya aktier har tecknats i Minesto AB.

PO5 är det andra av tre framåtriktade teckningsoptionsprogram som
antogs på Minestos årsstämma 2019. Minestos styrelse har beslutat att
erbjuda samtliga medarbetare totalt 1 965 000 teckningsoptioner av
serie PO5 för att säkerställa fortsatt incitament för Minestos
ledning och personal att bygga aktieägarvärde i företaget.

Totalt kommer 600 000 av PO5-optionerna att erbjudas och förvärvas av
Minestos ledande befattningshavare. Pris per teckningsoption samt
teckningskurs kommer att fastställas av den volymviktade
genomsnittliga aktiekursen 15 dagar innan teckningsoptionerna
överförs till Minestos medarbetare, vilket förväntas ske i oktober
2019.

En (1) teckningsoption av serie PO5 ger rätt att teckna en (1) ny
aktie i Minesto AB under perioden 1 juli till 30 september 2021.
Fullt utnyttjande av PO5-programmet skulle medföra en utspädning om
cirka 1,7 procent.

Teckning av aktier kopplade till utgående optionsprogram PO3

Som en del av processen att växla över ledande befattningshavare och
anställda i Minesto till de nya optionsprogrammen har företagets
finansiella rådgivare Pareto faciliterat utnyttjandet av totalt 624
880 teckningsoptioner av serie PO3 genom vilket Minesto har tillförts
cirka 4,2 miljoner kr i teckningslikvid.

En (1) teckningsoption av serie PO3 ger rätt att teckna 1,07 nya
aktier i Minesto AB under perioden 1 juli till 30 september 2019 till
en kurs av 6,70 SEK per aktie.

Det slutliga utfallet av PO3-programmet kommer att meddelas efter
teckningsperiodens slut 30 september 2019.

För mer information, vänligen kontakta

Magnus Matsson
Kommunikationsansvarig, Minesto AB
031-774 14 89
press@minesto.com

Om Minesto

Minesto är en ledande teknikutvecklare inom marin energi med missionen
att minimera det globala koldioxidavtrycket från energisektorn genom
att möjliggöra kommersiell elproduktion ur havet.

Minestos prisbelönta och patenterade produkt, Deep Green, är det enda
verifierade marina kraftverket som på ett kostnadseffektivt sätt kan
utvinna förnybar energi från långsamma havs- och tidvattenströmmar.

Med beviljade utvecklingsmedel om mer än 40 miljoner euro från bland
andra Europeiska regionala utvecklingsfonden, European Innovation
Council och InnoEnergy är Minesto EU:s största investering inom marin
energi.

Minesto grundades år 2007 och är verksamt i Sverige, Wales, Nordirland
och Taiwan. Minestos huvudägare är BGA Invest och Midroc New
Technology. Bolagets aktie (MINEST) är föremål för handel på Nasdaq
First North Growth Market. Certified Adviser är G&W Fondkommission,
e-post: ca@gwkapital.se, telefon: 08-503 000 50.

Läs mer om Minesto på www.minesto.com

Bilder och övrigt pressmaterial kan laddas ned via
bit.ly/Minesto_media.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/minesto-ab/r/ytterligare-aktiviteter-for-att-...
https://mb.cision.com/Main/14621/2909780/1108828.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.