Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-12

Mips förutser en kortsiktigt svagare utveckling av cykelmarknaden än vad som tidigare kommunicerats

Mips AB kommunicerade i halvårsrapporten 2022 att lagersituationen hos återförsäljare inom cykelbranschen vid tidpunkten var fortsatt obalanserad och att situationen kunde komma att påverka den kortsiktiga efterfrågan på Mips produkter. Mips bedömning är att den fortsatt utmanande marknadssituationen inom cykelbranschen där återförsäljare på de flesta marknader påtagligt minskat sina inköp kommer att påverka Mips försäljning och resultat negativt under resten av året.

”Den osäkra marknadssituationen inom cykelbranschen har fortsatt under det tredje kvartalet och har resulterat i för höga lagernivåer av cyklar och cykeltillbehör hos återförsäljare. Vi ser ett mer avvaktande butiksled som tillsammans med en allmänt minskad köpkraft hos konsumenter har haft en större påverkan på Mips försäljning än vad vi kunnat förutse, vilket också bör ses i ljuset av ett väldigt starkt föregående år med starka jämförelsetal. Vi bedömer att det rör sig om en kortsiktig negativ trend inom cykelbranschen och att denna kan komma att kvarstå under resten av året och den första delen av 2023 tills dess att lagernivåerna åter balanserats. Då Mips försäljning till hjälmvarumärken inom cykelbranschen tidigare år huvudsakligen skett i det tredje och fjärde kvartalet bedömer vi att marknadsläget kommer påverka bolagets försäljning och resultat negativt resten av året”, säger Max Strandwitz, VD på Mips.
 
”Vi fortsätter att ta marknadsandelar och flytta fram vår position inom alla våra kategorier. Vi är övertygade om att de positiva långsiktiga trenderna kvarstår och därmed att efterfrågan kommer att vara fortsatt god inom alla våra kategorier framgent. Vi känner oss trygga med vår långsiktiga strategi, som kommunicerades på vår kapitalmarknadsdag i juni 2022 och som kvarstår intakt, som tillsammans med Mips mycket goda finansiella ställning positionerar oss väl inför framtidens möjligheter och utmaningar”, säger Max Strandwitz.
 
Mips kommer att presentera kvartalsrapporten för det tredje kvartalet 2022 den 26 oktober 2022.

För ytterligare information, kontakta:


Max Strandwitz, VD och koncernchef
Max.Strandwitz@Mipsprotection.com
tel +46 709 61 17 54

Karin Rosenthal, CFO
Karin.Rosenthal@Mipsprotection.com
tel +46 768 34 63 66

Om Mips


Mips är specialiserat på hjälmbaserad säkerhet och är världsledande inom detta område. Utifrån en ingrediensvarumärkesmodell (eng. ingredient brand model) säljs Mips säkerhetssytem till den globala hjälmindustrin. Teknologin grundar sig på över 25 års forskning och utveckling tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan samt Karolinska Institutet i Stockholm. Bolagets huvudkontor med 68 medarbetare inom forskning och utveckling, försäljning, marknad och administration finns i Stockholm där även bolagets testanläggning är belägen. Mips aktie är noterad på Nasdaq Stockholm. För mer information se www.mipscorp.com

Denna information är sådan information som Mips AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2022-09-12 21:54 CEST.

Bifogade filer


Mips förutser en kortsiktigt svagare utveckling av cykelmarknaden än vad som tidigare kommunicerats

Författare MFN