Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

MIPS: VD SÅLT AKTIER EFTER AVSLUTAD TECKNING I OPTIONSPROGRAM

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Hjälmbolaget Mips vd Max Strandwitz och
styrelseledamoten Pernilla Wiberg har efter genomförd aktieteckning i
tidigare inrättade teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram valt att
genomföra en försäljning av sammanlagt 120.000 aktier, motsvarande knappt 0,5
procent av Mips totala antalet aktier. Priset i försäljningen var 253 kronor
per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Försäljningarna skedde primärt för att finansiera teckningslikviden i det
tidigare optionsprogrammet och, såvitt avser Mips vd Max Strandwitz, för att
finansiera betalning av optionspremien i det nya optionsprogrammet där Max
avser att teckna det maximala antalet teckningsoptioner som allokeras till
honom", skriver bolaget.

Inför börsnoteringen i mars 2017 beslutade en extra bolagsstämma att inrätta
två teckningsoptionsbaserade incitamentsprogram. Under mars och april 2020
har teckningsoptioner utnyttjats för teckning av sammanlagt 883.750 nya
aktier i bolaget. Någon ytterligare aktieteckning kommer inte att ske enligt
incitamentsprogrammen, uppges det.

Enligt ägardatatjänsten Holdings ägde vd Max Strandwitz 221.500 Mips-aktier
den 26 mars. Styrelseledamoten Pernilla Wiberg ägde samtidigt 50.500
Mips-aktier.

Graf: Mips kursutveckling sedan årsskiftet

Bildkälla: Infront

---------------------------------------
Johan Lind +46 8 5191 7954

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News