Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-04

Miris Holding: Årsredovisning Miris Holding AB

Miris i Världen

Miris är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa genom
utveckling, tillverkning och försäljning av utrustning och
förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk för möjliggörande av
individuell nutrition för prematura barn.

Miris säljer sina produkter i mer än 25 länder och finns
representerade på alla kontinenter. Bolagets kontor och
kalibreringslaboratorium ligger i Uppsala och tillverkningen av
analysinstrumenten sker i Sverige. Bolagets aktier är noterade på
Spotlight Stock Market.

VD har ordet

Välkommen till 2019 års årsredovisning!

Året har i första hand präglats av förberedelse och lansering av Miris
HMA? i USA. Vi har deltagit på ett stort antal konferenser,
seminarier och kundmöten som har resulterat i ett mycket stort
intresse för Miris HMA? och individuell nutrition för prematura barn
hos neonatalavdelningar (NICUs) och mjölkbanker i USA. De mer än 100
offerter vi hade vid utgången av året är ett tydligt tecken på att
intresset är stort och behovet finns på den amerikanska marknaden.

Utöver försäljning i USA har Miris haft försäljning i både Central-
och Östeuropa. Under året har ett första instrument på den afrikanska
kontinenten levererats till Sydafrika och första instrumentet har
installerats i Singapore. Vi har även installerat instrument i
Kroatiens första mjölkbank som finansierades av UNICEF. Under året
har också ett samarbete med en distributör i Kuwait startats som
ansvarar för Miris försäljning i större delar av Mellanöstern och vi
har levererat vårt första instrument till regionen. Året präglades
även av andra viktiga aktiviteter:

· Arbetet att certifiera Miris enligt ISO13485 och anpassning till
nya EU-regelverket IVDR har påbörjats.

· En förstärkning av organisation inom försäljning, kundservice,
produktion och kvalité har byggts upp för att klara den kommande
ökande försäljningen och de ökade kraven inom kvalitet och
regulatory.

· Miris Studio har utvecklats och används för att digitalt hålla
live-möten, demonstrationer av vår utrustning och seminarier för
potentiella kunder samt teknisk support och träning för våra
befintliga kunder.

· MyMiris - ett online träningsprogram för att säkerställa upprepad
online-träning och rätt användning av Miris utrustning har utvecklats
för Miris kunder.

Nettoomsättningen för året uppgick till 11,8 mkr, en minskning med
14% jämfört med 2018. Detta är i första hand ett resultat av Miris
beslut att avsluta försäljningen i Kina (0 instrument 2019 jämfört
med 20 i 2018) då lönsamheten har varit för låg. Jämförs 2019 års
försäljning med 2018 utan försäljningen till Kina är
försäljningsökningen 2019 ca 20%. Försäljningsökningen av
förbrukningsprodukter jämfört med 2018 blev 53%. Detta till följd av
en prisökning som gett högre marginaler kombinerat med ett ökande
antal användare.

Resultatet för 2019 hamnade på -22,6 mkr (-9,2 mkr). Det sämre
resultatet förklaras av ökade kostnader till följd av FDA
godkännandet, en reservering av en osäker kundfordring och ökade
avskrivningar. Årets resultat belastades av engångskostnader om ca 6
mkr som avser lansering i USA, produktvalidering, ISO
certifieringsprojektet och därtill relaterade konsulttjänster.

Planen för 2020 är primärt att fokusera på att etablera Miris HMA? som
golden standard för bröstmjölksanalys i USA. Med den i skrivande
stund pågående utvecklingen av Covid-19-pandemin har sjukvårdens
fulla fokus flyttats till att testa symptombärare, behandla
konstaterade fall och rädda livet på de mest allvarligt sjuka. Detta
får naturligt nog också kortsiktiga konsekvenser för Miris
möjligheter i USA och det gäller även i Europa och resten av världen.
Bolaget arbetar i den mån det är möjligt i alla regioner och känner
av situationen där vi är aktiva. Så snart en region är igenom denna
kris kommer vi intensifiera vårt arbete där till dess att övriga
regioner öppnar upp. Under tiden pandemin pågår fortsätter bolaget
arbete med utbildning, vägledning och ökat fokus på betydelsen av
rätt näring för prematura barn. Intresset för vårt budskap minskar
inte och jag har inga indikationer om att Covid-19-situationen kommer
ändra på detta. De möjligheter vi har försenas, men vi tappar dem
inte.

Till er aktieägare vill jag igen rikta ett stort tack för det
förtroende, intresse och tålamod ni visar. Även om vi är väl
förberedda kommer säljprocessen i USA fortfarande ta tid då vi
arbetar med att implementera nya processer på sjukhusen. Det är dock
glädjande att uppleva det stora intresset för individuell berikning
av bröstmjölk för prematura barn i USA och vi är övertygade om att
det bara är en tidsfråga innan Miris HMA? används på en stor del av
USAs neonatalvårdsavdelningar. 2020 blir ett tufft år för alla på
grund av Covid-19. Nu är det viktigare än någonsin att tänka
långsiktigt och arbeta målmedvetet och metodiskt. Miris team är
rustade med ett stärkt fokus och stort engagemang för att se till att
världens prematura barn får rätt näring och bolaget når sina
långsiktiga mål.

Camilla Myhre Sandberg, VD

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/arsredovisning-miris-holding-...
https://mb.cision.com/Main/11548/3102993/1241036.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.