Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-28

Miris Holding: Miris Holding AB Kvartalsrapport 1 2020

MIRIS HOLDING AB (publ)

Miris AB är ett globalt företag som bidrar till ökad neonatal hälsa
genom utveckling, tillverkning och försäljning av

utrustning och förbrukningsartiklar för analys av bröstmjölk vilket
möjliggör individuell nutrition för prematura barn.

Kvartalsrapport 1 2020

Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom
parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB
(publ), org.nr. 556694-4798.

Q 1 2020

· Nettoomsättningen uppgick till 1 655 tkr ( 3 367 tkr)
· Resultatet före skatt uppgick till -5 829 tkr (-2 871 tkr)
· Resultatet efter skatt uppgick till -5 829 tkr (-2 871 tkr)
· Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,002
kr/aktie (-0,001 kr/aktie)

Viktiga händelser under första kvartalet (1/1-31/3)

·
Miris anpassar sig till den pågående Covid-19-pandemin

VD:s kommentar

Välkommen till årets första kvartalsrapport.

Efter en lyckad emission i december 2019 startade vi året med fullt
fokus på vidare utveckling och etablering av den amerikanska
marknaden. Försäljningen följde ett normalt mönster med mest
försäljning av förbrukningsprodukter i januari och februari och
förväntad större instrumentförsäljning i mars. Precis då bröt
corona-krisen ut. Konsekvenserna blev snabba inskränkningar i
besöksmöjligheter på sjukhus samt att alla sjukhusledningar och
inköpsavdelningar fokuserar på det ökande antalet covid-19-patienter.
Detta har fått en direkt negativ effekt på Miris försäljning av
instrument.

För att säkerställa bolagets likviditet under Covid-19-pandemin har
bolaget snabbt tagit alla de åtgärder vi kan för att begränsa
kostnader under tiden som pandemin pågår. Detta inkluderar
korttidspermitering av alla anställda från 1 april, ansökan om
begränsad inbetalning av skatter och avgifter, tillfällig stopp av
alla projekt som inte är kritiska för försäljning, inga nya
anställningar, avbokning av alla resor och konferenser etc. Vi
utvärderar även kontinuerligt andra lämpliga åtgärder i de olika
stödpaket regeringen erbjuder.

Trots de ekonomiska begränsningarna fortsätter Miris verksamhet. Även
med införda inskränkningar i besöksmöjligheter på sjukhusen fokuserar
bolaget på sina potentiella kunder med fortsatt stöd för
neonatalklinikerna och deras arbete med budgetansökningar för inköp
av Miris HMA?. Användning av Miris Studio har utöver kundsupport och
utbildningssyfte utvidgats till att även möjliggöra installationer
och träning på distans samt genomföra flera seminarier.

Tidigt i perioden deltog bolaget på The Conference for Neonatology
(NEO) i San Diego, samt genomförde 2 installationer och flera viktiga
kundmöten i USA. Sedan början av mars har alla kundmöten och
seminarier genomförts via Miris Studio och vi upplever en ökande
efterfrågan i bokning av möten via denna digitala platform. Vårt
fokus och arbete kommer inte stanna av i den pågående pandemin utan
under den kommande perioden fortsätter vi med utbildning, vägledning
och fokus på betydelsen av att prematura barn får rätt näring. Vi
finns på plats för att hjälpa och guida våra existerande och
potentiella kunder och lägger grunden för ny försäljning när Covid-19
är över.

Det är viktigt att komma ihåg att Covid-19 inte påverkar att prematura
barn föds. Den uteblivna försäljningen vi upplever just nu betyder
heller inte att vi tappar potentiella ordrar. Så snart världen och
sjukhusen kan återgå till en mer "normal vardag" förväntar vi att
många NICUs kommer arbeta vidare för etablering av individuell
nutrition för prematura barn. Så snart pandemin mattas av,
besöksrestriktionerna för sjukhusen avtar och deras möjlighet att
investera återupptas, är vi redo att möta detta. Tack vare att vi är
en flexibel organisation kan vi snabbt växla om och leverera
produkter och support så snart efterfrågan finns.

Stort tack till alla aktieägare för ert stöd i denna utmanande tid. Ta
hand om er och håll avstånd i vårsolen!

Camilla Myhre Sandberg
VD, Miris Holding AB

Denna information är sådan information som Miris är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 29 april 2020.

För mer information:
Camilla Myhre Sandberg, VD Miris Holding AB. Mobil: +46 18 14 69 07,
E-post: camilla.sandberg@mirissolutions.com

Om Miris:
Miris är ett globalt MedTech bolag som utvecklar och säljer utrustning
och förbrukningsartiklar för analys av humanmjölk. Försäljning sker i
första hand till neonatalavdelningar, mjölkbanker och
forskningsinstitutioner i hela värden. Miris vision är att alla
nyfödda barn skall ha samma tillgång till sjukvård för att
säkerställa bästa möjliga start i livet. I december 2018 erhöll
bolaget marknadsgodkännande från amerikanska läkemedelsmyndigheten
(FDA) för Miris Human Milk Analyzer (HMA). Missionen är att bidra
till ökad global neonatal hälsa genom att tillhandahålla individuell
nutrition baserad på humanmjölk. Miris Holding AB är noterat på
Spotlight Stock Market.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/miris-holding/r/miris-holding-ab-kvartalsrapp...
https://mb.cision.com/Main/11548/3099790/1238450.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.