Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-05-31

Misen Energy AB: Information om delårsrapport januari - mars 2018 Misen Energy AB (publ)

Nedan följer en sammanfattning av den finansiella information som ges
i delårsrapporten januari - mars 2018 ("Q1 2018") från Misen Energy
AB (publ) som publiceras idag. Den fullständiga rapporten är bifogad
och är tillgänglig på både svenska och engelska på Bolagets hemsida:
http://misenenergy.se/repository/Financial_reports_SE/Misen_Energy_Q1_20...

Resultat i sammanfattning:

· Eftersom parterna i skiljeprocessen som initierats av PJSC
Ukrgasvydobuvannya har bekräftat sin överenskommelse om att avsluta
joint Activity Agreement No. 3 ("JAA No.3) anser Misen Energy AB
(publ) att det inte längre har kontroll över de tillgångar som finns
i JAA No.3. Misen Energy AB (publ) tillsammans med PUL och Konstanin
Guenevski fortsätter att äga 50,01 % av JAA vars tillgångar och
skulder inte längre konsolideras

· Ackumulerat resultat per aktie i Q1 2018 uppgår till SEK -0,04
Väsentliga händelser under Q1 2018:

· 24 januari 2018 närvarade Misen Entersises AB och LLC Karpatygaz,
båda delägda dotterbolag till Misen Energy AB (publ) vid
slutförhandlingar i enlighet med regler för skiljedom vid Stockholms
Handelskammares institut för skiljedom

· 2 mars 2018 slutförde Bolaget försäljningen av 2 % i sitt delägda
dotterbolag Misen Enterprises AB till Konstantin Guenevski som är
bulgarisk medborgare och senior trader vid ett av världens ledande
handelshus för logistik och handel med basvaror. Försäljningssumman
uppgick till MEUR 1,0 (MSEK 9 964). Som en följd av detta säkrade
Misen Energy AB (publ) kortfristig finansiering av den svenska
verksamheten

· 15 maj 2018 hölls förhandlingar vid Kievs Handelsdomstol i den
rättsprocess som initierats av Ukrainas antikorruptions byrå,
domstolen beslöt att uppskjuta förhandlingarna till 7 juni 2018

· I enlighet med de leasingavtal som slöts i maj 2017 drev PJSC
Ukrgasvydobuvannya under Q1 de BCS som LLC Karpatygaz som
driftansvarigt för JA överfört till PJSC Ukrgasvydobuvannya. Vid
denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya underlåtit att
betala några leasingavgifter

· Vid denna rapports publicering har PJSC Ukrgasvydobuvannya
fortsatt vägra att leverera hydrokarboner till JA (detta sedan juni
2017 exkluderande tillväxt i naturgasproduktion)

· Under 2017 hölls domstolsförhandlingar avseende Sberbank Leasing
tvisten. Domstolen fastställde datum för förhandlingar till 31 maj
och 6 juni 2018

Q1 2018 (Q1 2017)

· Konsoliderat rörelseresultat TSEK - 9 295 (-26 654)
· Konsoliderad nettoomsättning TSEK 163 (3 854)
· Resultat per aktie SEK -0:04 (-0:13)
· Produktion av naturgas 0 (0)

Väsentliga händelser efter Q1 2018

· Förundersökningar avseende brottmål pågår
· Vi rapportens publicering förhandlar deltagarna i JAA om villkoren
för förlängning av leasing avtalen avseende BCS

· Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya att
leverera hydrokarboner utvunna sedan december 2016 t o m februari
2018 till JA (detta sedan juni 2017 exkluderande tillväxt i
naturgasproduktion)

· Vid rapportens publicering vägrar PJSC Ukrgasvydobuvannya betala
till JA för leasingen av BCS

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Direkt: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-mail: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12 juni
2007 på Nasdaq First North. Misen Energy AB (publ) förvärvade under
2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska dotterbolag, LLC
Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till intäkter och
vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt IFRS- reglerna
betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv. Förvärvet
betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till gasutvinning
erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint activity
project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan Misen
Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag, Misen
Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och PJSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I mars 2018 sålde Misen Energy AB
(publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North under beteckningen MISE. Bolagets Certified
Adviser på Nasdaq First North är Erik Penser Bank AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 31 maj 2018 kl. 11:30 CET.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/information-om-delarsrapport...
http://mb.cision.com/Public/1119/2535854/a052453661ae1505.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.