Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-06

Misen Energy AB: Misen Energy AB (publ) lämnar underrättelse om investeringstvist till Ukrainas regering

Misen Energy AB (publ) ("Misen") har till Ukrainas regering lämnat en
underrättelse om investeringstvist i enlighet med
investeringsskyddsavtalet mellan Sverige och Ukraina (Bilateral
Investment Treaty, "BIT"). Misen har notifierat Ukraina att en tvist
har uppstått mellan bolaget och Ukraina avseende Misens investeringar
i Ukraina och har bjudit in Ukraina att genom konsultation och
förhandlingar försöka lösa tvisten.

Som tidigare meddelats, fortsätter den ukrainska regeringen att utöva
riktad diskriminering av Misens investeringar i Ukraina genom
uttagande av 70 % royalty på gaspriser som fastställs av
tillsynsmyndighet. En fortsatt tillämpning av 70 % royalty kommer att
omöjliggöra avkastning på Misens investeringar i Ukraina och kan
ytterst komma att leda till Misen tvingas avsluta sin verksamhet i
Ukraina och förlora hela värdet av sina investeringar och förväntade
inkomster under investeringarnas 30-åriga livscykel, inkomsterna
uppskattas till drygt 3 miljarder US dollar.

Om de problem som beskrivs i underrättelsen om investeringstvist inte
kan lösas med Ukrainas regering inom sex månader förbehåller sig
Misen rätten att hänskjuta tvisten till internationell skiljedom
enligt BIT.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se (%67%6f%72%61%6e@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)
info@misenenergy.se (%69%6e%66%6f@%6d%69%73%65%6e%65%6e%65%72%67%79.%73%65)

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och
aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North
Stockholm.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete
i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity
Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda
dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans
50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största
producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det
statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms
betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm
och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är
Consensus Asset Management AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-energy-ab--publ--lamna...

Författare WKR