Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-03-31

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har mottagit en skiljedom som fastställer en förlikning

Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz, två delägda dotterbolag till
Misen Energy AB (publ.), har mottagit en skiljedom som fastställer en
träffad förlikning i det pågående skiljeförfarandet. Skiljenämnden
godkände och bekräftade, i enlighet med 39 § 1 punkten i SCC:s
skiljedomsregler, genom skiljedomen det förlikningsavtal gällande
vissa rättsförhållanden mellan parterna JSC Ukrgasvydobuvannya, Misen
Enteprises AB och LLC Karpatygaz ("Parterna") som ingåtts den 23 juli
2019. Ett godkännande av skiljenämnden var en nödvändig förutsättning
för att förlikningsavtalet skulle bli gällande i enlighet med
tillämplig lagstiftning.

Enligt förlikningsavtalet tillhör alla kolväten som producerats från
och med den 1 december 2016 till och med den 10 juli 2018 (tidpunkten
för hävning av Joint Activity Agreement (JAA) nr 3) och som härrör
från källor som är angivna i de gemensamma projekten (Joint Activity)
enligt JAA nr 3 och under nyttjande av s.k. booster compression
stations, JSC Ukrgasvydobuvannya. Den sammanlagda kostnaden för JSC:s
nyttjande av parternas gemensamma egendom uppgår till 1,2 miljarder
ukrainska Hryvnia. Beloppet inkluderar alla leasingkostnader som JSC
Ukrgasvydobuvannya var skyldigt Joint Activity-projekten för
nyttjande av parternas gemensamma egendom sedan den 1 december 2016.
JSC Ukrgasvydobuvannya är ensamt ansvarig för gasförvarings- och
andra kostnader och skatter hänförliga till produktion, förvaring och
bearbetningskostnader avseende kolvätena.

Enligt förlikningsavtalet ska JSC Ukrgasvydobuvannya utge ersättning
till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz för deras andel av de
totala kostnaderna för nyttjandet av Parternas gemensamma egendom.
Parterna är oense om storleken på andelarna (räknat i procent) i den
gemensamma egendomen enligt JAA nr 3 enligt vilka ersättningen ska
beräknas. Misen Enteprises AB och LLC Karpatygaz yrkar rätt till
50.01 procent av de totala kostnaderna för nyttjandet av parternas
gemensamma egendom. Parterna är också oense om vilken valuta en sådan
kompensation till Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ska
fastställas i. Parterna har därför hänfört de tvistiga frågorna till
skiljenämnden för ett slutligt avgörande. I enlighet med
förlikningsavtalet ska JSC Ukrgasvydobuvannya, under alla
omständigheter, betala fastställt belopp till Misen Enteprises AB och
LLC Karpatygaz inom 30 kalenderdagar från dagen för den slutliga
skiljedomen.

Förlikningsavtalet reglerar inte, och kommer inte heller påverka,
värdet på de s.k. booster compression stations och/eller värdet av
andra av parterna tvistiga anläggningstillgångar som är föremål för
det pågående skiljeförfarandet. Misen Enterprises AB och LLC
Karpatygaz har rätt till kompensation för deras andel i dessa
tillgångar utöver fastställt belopp i förlikningsavtalet. Värdet av
dessa tillgångar kommer att fastställas av skiljenämnden i ett
slutligt avgörande.

Som tidigare offentliggjorts, planerar skiljenämnden att meddela ett
slutligt avgörande den 29 maj 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12
september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB
(publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska
dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till
intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt
IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv.
Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till
gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint
activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan
Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag,
Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy
AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser
Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 31 mars 2020 kl. 10:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-enterprises-ab-och-ll...
https://mb.cision.com/Main/1119/3077566/1221424.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.