Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Misen Energy AB: Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz har slutit ett förlikningsactal med FinLeasingCenter LLC

20 maj 2020 slöt Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz ett
förlikningsavtal med Financial Leasing Center LLC. Enligt avtalet är
Financial Leasing Center LLC berättigat till UAH 237 507 020,04 (SEK
85 539 578). Förlikningsbeloppet uppgår till mindre än 15% av det
totala belopp som Financial Leasing Center krävt I civilmålen
No.910/24412/16 och No.910/21720/15. Parterna skall framlägga
förlikningsavtalet för den Norra Ekonomiska Domstolen för
överklaganden för godkännande. Förlikningsavtalet träder i kraft när
det godkänts av domstolen. Förhandlingar skall hållas 3 juni 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) (tidigare Svenska Capital Oil AB (publ)) är ett
svenskt olje- och gasprospekterings och produktionsbolag verksamt i
Ukraina. Bolaget grundades 2004 och aktien handlas sedan den 12
september 2007 på Nasdaq First North Growth Market. Misen Energy AB
(publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och dess ukrainska
dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av rättigheterna till
intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt i Ukraina. Enligt
IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett omvänt förvärv.
Förvärvet betalades genom nyemission av aktier. Rättigheterna till
gasutvinning erhölls genom ett produktionssamarbete i ett s.k. joint
activity project som regleras av ett Joint Activity Agreement mellan
Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda dotterbolag,
Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans 50,01 %) och JSC
Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största producenten av naturgas i
Ukraina och ett dotterbolag till det statliga NJSC Naftogaz
(Ukraina). Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen
av gas och olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram.

I 2016 och i 2017 sålde Misen Energy AB (publ) respektive 37,5 % och
10 % av aktierna i Misen Enterprises AB till det Hong Kong-baserade
bolaget Powerful United Limited. I september 2018 sålde Misen Energy
AB (publ) 2 % av aktierna i Misen Enterprises AB till Konstantin
Guenevski. Då Misen Energy AB (publ) fortsatt äger 50,5 % av aktierna
i Misen Enterprises AB behåller Misen Energy AB (publ) full kontroll
över Misen Enterprises AB och har rätt till 50,5 % av framtida
utdelningar från verksamheten i Ukraina.

Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm och aktien handlas på
Nasdaq First North Growth Market under beteckningen MISE. Bolagets
Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Erik Penser
Bank AB, telefon: +46 8 463 80 00, e-post:
certifiedadviser@penser.se.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se
(http://certifiedadviser@penser.se).

Denna information är sådan information som Misen Energy AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning,
MAR. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 25 maj 2020 kl. 09:00 CET.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/misen-enterprises-ab-och-ll...
https://mb.cision.com/Main/1119/3118692/1252774.pdf

Författare Cision News