Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-06-18

Misen Energy AB: Rapport från Misen Energy AB (publ) avseende produktion och försäljning under maj 2015

Under maj 2015 har det av Misen Energy AB (publ) (Misen) ledda Joint
Activity (JA) producerat sammanlagt 67,6 miljoner kubikmeter (mmcm)
naturgas, 3,6 tusen ton (kt) gaskondensat och 1 kt olja. Den
fortsatta ökningen av naturgasproduktionen är en följd av ett
återupptaget investeringsprogram avseende renovering av brunnar.

I maj 2015 sålde JA 39,4 mmcm naturgas som producerats under samma
månad. Den lagerhållna naturgasen uppgår i slutet av maj 2015 till
60,5 mmcm. Lagerökningen beror på långsam försäljning under en
lågsäsong.

All gaskondensat och olja producerad under maj 2015 har överförts till
vidare bearbetning och senare försäljning.

Enligt det nyligen ingångna Amendment No.7 till Joint Activity
Agreement No. 3 (se tidigare pressmeddelanden för mer information)
har JA:s driftsansvarige rätt att sälja överskottsproduktionen av
gasol (LPG) från Yuliyivska BCS. I maj 2015 sålde JA 876 ton gasol.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Göran Wolff, VD

Tel.: +46 31 759 50 72
Mobil: +46 709 45 48 48
E-post: goran@misenenergy.se
info@misenenergy.se

Misen Energy AB (publ) är ett svenskt olje- och gasprospekterings och
produktionsbolag verksamt i Ukraina. Bolaget grundades 2004 och
aktien handlas sedan den 12 juni 2007 på Nasdaq First North
Stockholm.

Misen Energy AB (publ) förvärvade under 2011 Misen Enterprises AB och
dess ukrainska dotterbolag, LLC Karpatygaz, inklusive 50,01 % av
rättigheterna till intäkter och vinst från ett gasproduktionsprojekt
i Ukraina. Enligt IFRS-reglerna betraktas denna transaktion som ett
omvänt förvärv. Förvärvet betalades genom nyemission av aktier.

Rättigheterna till gasutvinning erhålls genom ett produktionssamarbete
i ett s.k. joint activity project som regleras av ett Joint Activity
Agreement mellan Misen Energy AB (publ):s direkt och indirekt helägda
dotterbolag, Misen Enterprises AB och LLC Karpatygaz (tillsammans
50,01 %) och PJSC Ukrgasvydobuvannya (49,99 %), den största
producenten av naturgas i Ukraina och ett dotterbolag till det
statliga NJSC Naftogaz (Ukraina). Värdet av dessa tillgångar bedöms
betydligt överstiga likviden för Misen Enterprises AB.

Samarbetsprojektets syfte är att avsevärt öka produktionen av gas och
olja genom införande av modern teknik och ett omfattande
investeringsprogram. Misen Energy AB (publ) har sitt säte i Stockholm
och aktien handlas på First North under beteckningen MISE.

Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Stockholm är
Consensus Asset Management AB.

För ytterligare information se vår websida: www.misenenergy.se.
-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/misen-energy-ab/r/rapport-fran-misen-energy-ab...

Författare WKR