Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-07

MISEN ENERGY: REVISORN LÄMNAR OREN REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2019

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Olje- och gasbolaget Misen Energys revisor PWC
avger en så kallad oren revisionsberättelse, och avstår från att uttala sig
om årsredovisningen och koncernredovisningen för 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Med hänsyn till den betydelsefulla osäkerhetsfaktorn avseende det slutliga
utfallet av skiljedomsförfarandet avseende JA har vi inte kunnat inhämta
tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende moderbolagets
redovisade värde på Misen Enterprises AB varken vid årets ingång eller per 31
december 2019", skriver revisorn.

Vidare konstateras det att koncernen är inbladad i flertalet rättstvister och
att utfallet av dessa kan få en väsentlig påverkan på koncernens finansiella
resultat och ställning.

"Osäkerheten i utfallet av dessa tvister är vid datumet för
koncernredovisningens utgivande fortsatt stor. Vi har inte modifierat vårt
uttalande i detta avseende".

Revisorn anmärker, utan att det påverkar uttalandena, även att skatter vid ett
flertal tillfällen inte betalats i rätt tid.

---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/Borsredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News