Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-01

Moberg Pharma: Moberg Pharma påkallar förtida inlösen av obligationer med ISIN SE0007953989

STOCKHOLM, 1 april 2019. Den 12 februari 2019 offentliggjordes att
Moberg Pharma AB (publ) ("Moberg Pharma" eller "Bolaget") ingått
avtal med RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare
Partners om att avyttra hela den kommersiella verksamheten och att
Bolaget i samband med tillträde i transaktionen avser att
förtidsinlösa samtliga utestående obligationer av serie 2016/2021 med
ISIN SE0007953989 ("Obligationerna"). Den 29 mars 2019
offentliggjordes att tillträde i transaktionen har skett och Bolaget
kommer därför att förtidsinlösa Obligationerna i enlighet med
villkoren för Obligationerna.

Bolaget skickade den 1 april 2019 en oåterkallelig underrättelse om
förtida inlösen till alla direktregistrerade ägare och registrerade
behöriga förvaltare enligt skuldboken för Obligationerna förd av
Euroclear Sweden per den 29 mars 2019.

Datum för inlösen är satt till den 29 april 2019. I enlighet med
villkoren kommer Obligationerna att inlösas till ett belopp
motsvarande 104,00 procent av det nominella beloppet (dvs 1 040 000
kronor per Obligation).

Inlösenbeloppet, tillsammans med upplupen men obetald ränta till och
med dagen för inlösen, kommer att betalas till varje person som vid
arbetsdagens slut den 18 april 2019 är registrerad som innehavare av
Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I
samband med inlösen kommer Obligationerna att avnoteras från Nasdaq
Stockholm.

Detta pressmeddelande ges endast i informationssyfte och ska inte
uppfattas som ett erbjudande att köpa eller sälja eller som en
begäran om anbud att köpa eller sälja Bolagets värdepapper.

För mer information, vänligen kontakta:
Peter Wolpert, VD, telefon: 070 - 735 71 35, e-post:
peter.wolpert@mobergpharma.se (peter.wolpert@mobergpharma.se%20)

Anna Ljung, CFO, telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Om denna information
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 april 2019 klockan
8.30 CET genom kontaktpersonerna ovan.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med förväntade fas 3-data från studier av
+800 patienter mot slutet av 2019 i Nordamerika respektive under
första halvåret 2020 i Europa. I pipeline finns även BUPI för
smärtlindring vid oral mukosit. Kliniska data för de båda
läkemedelskandidaterna indikerar att de har potential att bli
marknadsledare i sina respektive nischer. Moberg Pharma har
huvudkontor i Stockholm och bolagets aktie är noterad under Small Cap
på NASDAQ OMX Nordic Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/moberg-pharma-pakallar-fortid...
https://mb.cision.com/Main/1662/2775878/1016938.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.