Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-19

Moberg Pharma: Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden

Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar
emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till
stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt
incitamentsprogram.

Extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Moberg Pharma AB (publ)
beslutade - i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina
åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga
incitamentsprogrammet LTI 2020 - om att bemyndiga styrelsen att
besluta om att genomföra en riktad nyemission av högst 370 000
inlösen- och omvandlingsbara C-aktier.

Bolagsstämman beslutade också om bemyndigande för styrelsen att
besluta om återköp av samtliga emitterade C-aktier genom ett riktat
erbjudande till samtliga ägare av C-aktier. Återköp enligt
bemyndigandet får ske vid ett eller flera tillfällen intill
nästkommande årsstämma och skall ske till en kurs om lägst 100
procent och högst 105 procent av aktiens kvotvärde (0,10 kronor).

Styrelsen har beslutat att utnyttja emissionsbemyndigandet för ovan
angivna syfte genom att emittera 370 000 C-aktier till Nordea Bank.
Emissionen skall ske till en kurs som motsvarar aktiens kvotvärde vid
tidpunkten för den riktade emissionen och ska tecknas under tiden 1
maj - 31 augusti 2020, med rätt för styrelsen att förlänga
teckningstiden.

Styrelsen har fattat beslut om att utnyttja återköpsbemyndigandet för
ovan angivna syfte genom återköp av samtliga emitterade C-aktier mot
betalning motsvarande 100 procent av kvotvärdet, motsvarande 0,10
kronor per aktie. Återköp av C-aktierna skall verkställas under tiden
1 maj - 31 augusti 2020.

C-aktierna kommer efter återköp att omvandlas till stamaktier i syfte
att säkerställa leverans under incitamentsprogrammet.

Bolaget innehar för närvarande 184 746 egna stamaktier. Efter att
återköp och omvandling av C-aktier skett enligt ovan kommer antalet
innehavda stamaktier att uppgå till 554 746.

För mer information, vänligen kontakta:
Anna Ljung, VD, Telefon: 070 - 766 60 30, e-post:
anna.ljung@mobergpharma.se

Mark Beveridge, VP Finance, Telefon: 076 - 805 82 88, e-post:
mark.beveridge@mobergpharma.se

Denna information
Informationen lämnades för offentliggörande genom förmedling av den
kontaktperson som anges ovan, kl. 16:30 (CET) den 19 maj 2020.

Om Moberg Pharma, www.mobergpharma.se
Moberg Pharma AB (publ) är ett svenskt läkemedelsbolag med fokus på
kommersialisering av egenutvecklade läkemedel baserade på beprövade
substanser. Bolagets främsta tillgång är MOB-015 - en ny utvärtes
behandling av nagelsvamp, med pågående fas 3-studier av fler än 800
patienter. Toplinedata från den nordamerikanska studien är nu
tillgängliga och data från den europeiska studien väntas i slutet av
andra kvartalet 2020. I pipeline finns även BUPI för smärtlindring
vid oral mukosit. Kliniska data för de båda läkemedelskandidaterna
indikerar att de har potential att bli marknadsledare i sina
respektive nischer. Moberg Pharma har huvudkontor i Stockholm och
bolagets aktie är noterad under Small Cap på NASDAQ OMX Nordic
Exchange Stockholm (OMX: MOB).

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moberg-pharma/r/styrelsen-utnyttjar-emissions...
https://mb.cision.com/Main/1662/3109656/1246297.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.