Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-09-01

Modus Therapeutics meddelar att den första patienten inkluderats i Fas I-studien SEVUSMART som utvärderar sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria

STOCKHOLM, SVERIGE - 1 september 2022: Modus Therapeutics Holding AB ("Modus") som utvecklar innovativa behandlingar för patienter med stora kvarvarande medicinska behov meddelar att den första patienten inkluderats, vilket markerar starten av SEVUSMART-studien. Denna kliniska Fas I prövning genomförs och finansieras av Imperial College London/Wellcome i syfte att utvärdera Modus' patentskyddade läkemedel sevuparin i pediatriska patienter med svår malaria.

Fas I studien SEVUSMART kommer att utvärdera säkerhetsprofilen och tolerabiliteten för eskalerande doser sevuparin i upp till 20 pediatriska patienter mellan åldrarna 3 månader och 12 år med svår malaria. Studien genomförs på Kilifi County Hospital i Kilifi, Kenya och syftar till att identifiera lämplig framtida sevuparin-dos i kombination med standardbehandling vid svår malaria, vilket kommer ligga till grund för framtida kliniska studier.

Sevuparin har redan visat lovande effekter på malariaparasiten i patienter med okomplicerad malaria och i humana prover (Leitgeb et al 2017, Saiwaew et al 2017).

Studien är resultatet av ett samarbete mellan Modus och ett forskningsteam lett av Professor Kathryn Maitland från Imperial College London, Storbritannien. Projektet finansieras av ett forskningsbidrag från Wellcome (209265/Z/17/Z) till Professor Maitlands forskningsgrupp på KEMRI-Wellcome Trust Programme, Kilifi Kenya och till det internationella konsortiet "Severe Malaria Africa - a consortium for Research and Trials" (SMAART), vars mål är att identifiera och forska på nya behandlingar för svår malaria.

Modus utvecklar sevuparin som läkemedelskandidat för behandling av sepsis/septisk chock och andra sjukdomar inom systemisk inflammation, till exempel svår malaria.

Svår malaria är fortfarande ett allvarligt medicinskt problem i delar av världen där malaria är endemisk och sjukdomen drabbar oftast små barn som infekteras av parasiten. Vid fall av svår malaria orsakar parasitinfektionen ett systemiskt inflammationstillstånd som har många likheter med sepsis och andra allvarliga sjukdomar och som okontrollerad kan utvecklas till chock och multipel organsvikt.

Professor Kathryn Maitland på Imperial College London säger: "Vi är glada över att kunna inleda den här studien som har designats av ett team sammansatt av globala experter inom området. Vi tror att sevuparin har god potential att stödja behandlingen av svår malaria hos barn. Vår förhoppning är att vi kan få bättre insikt i hur vi kan nå ett bättre behandlingsresultat för malaria, en sjukdom som fortfarande har många stora medicinska utmaningar."

Mats Wahlgren, Professor i smittskydd på Karolinska Institutet och vetenskaplig rådgivare till Modus säger: "Sevuparin har redan visat lovande effekter på malariaparasiten. Dessa data, tillsammans med Professor Maitlands världsledande expertis och stödet från Imperial College London och Wellcome, gör denna studie till en milstolpe på vägen att tackla en av världens mest svårartade sjukdomar. Konsekvenserna av svår malaria är oerhört förödande, och behovet av effektiva behandlingar är större än någonsin."

John Öhd, CEO of Modus Therapeutics, säger: "Det är väldigt roligt att kunna gå vidare med det här viktiga forskningssamarbetet med sevuparin som behandling vid svår malaria. Vi ökar hela tiden vår kunskap om sevuparins påverkan på mekanismer som är inblandade vid systemisk inflammation och ett samarbete som det här är en viktig del i vår strategi för att maximera potentialen i utvecklingen av sevuparin."

Denna information är sådan som Modus Therapeutics Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 september 2022.

För mer information om Modus Therapeutics, vänligen kontakta:

John Öhd, VD, Modus Therapeutics

Telefon: +46 (0) 70 766 80 97

E-post: john.ohd@modustx.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

***

Om Modus Therapeutics och sevuparin

Modus Therapeutics är ett svenskt bioteknikföretag med huvudkontor i Stockholm som utvecklar sevuparin med fokus på sjukdomar med högt medicinskt behov. Företagets fokus i närtid är att utveckla sevuparin för patienter med sepsis/septisk chock som är ett allvarligt och ofta dödligt tillstånd. Modus Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth market ("MODTX"). Mer information finns på www.modustx.com

Sevuparin är ett innovativt patenterat polysackaridläkemedel i klinikfas med en multimodal verkningsmekanism, inklusive antiinflammatoriska, anti-adhesiva och antiaggregerade effekter. Sevuparin är en heparinoid med markant försvagade antikoagulationsfunktioner som gör att väsentligt högre doser kan ges jämfört med vanliga heparinoider, utan risk för blödningsbieffekter. Sevuparin utvecklas för närvarande i två formuleringar - en avsedd för intravenös dosering och en subkutan formulering som möjliggör dosering i öppenvård och hemmiljö. 

Om svår malaria och sevuparin

En viktig aspekt av svår malaria inbegriper att röda blodkroppar som är infekterade med malariaparasiter fäster vid insidan av kärlen i de djupare delarna av cirkulationsapparaten. Detta fenomen blir generellt i kärlsystemet och bidrar då till dåligt blodflöde till vävnaderna vilket i sin tur leder till ökning av surhetsgraden i kroppen (ackumulering av mjölksyra) och inflammation. Hittills har det inte funnits några behandlingar för att lösgöra eller förhindra celler från att fastna i blodkärlen när de smittats med malariaparasiter.

Förutom att motverka skadliga komponenter från vita blodkroppar (Rasmuson et al 2019), verkar sevuparin genom att förhindra att malariaparasiter kommer in i de röda blodkropparna (nödvändigt för parasitöverlevnad). Sevuparin förhindrar dessutom att röda blodkroppar som är infekterade med malariaparasiter fäster i kärlet och kan också lösgöra malariainfekterade celler som redan har fastnat i blodkärlsväggen vilket i sin tur ger potential för positiva effekter på blodflödet i detta tillstånd (Leitgeb et al 2017, Saiwaew et al 2017).

Författare Cision