Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-07-26

Moment Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2019

Bättre försäljningsläge inför hösten, åtgärdsprogram som nu ger effekt
och genomförd företrädesemission skapar sammantaget förutsättningar
för återhämtning under årets återstående kvartal.

2019 2019 2018 2019 2019 2018
(MSEK) apr apr apr jan jan-jun jan-jun
-jun -jun -jun -jun IAS 17 IAS 17
IFRS IAS IAS IFRS
16 17 17 16
Nettoomsättning 168 168 262 385 385 539
Pro rata-omsättning 155 155 238 346 346 471
Rörelseresultat före -14 -27 -14 -17 -43 -9
avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat -31 -32 -19 -51 -54 -18
(EBIT)
Rörelsemarginal -18% -19% -7% -13% -14% -3%
Rörelsemarginal pro -20% -21% -8% -15% -16% -4%
rata
Resultat per aktie -1,52 -1,58 -1,20 -3,07 -2,94 -1,19

VD HAR ORDET

Andra kvartalet i Moment Group präglas av säsongsvariationerna i
koncernens årscykel med successivt avtagande aktivitetsnivå i
verksamheterna. Nettoomsättningen uppgick i kvartalet till 168 msek
(262 msek), en minskning med 94 msek. Detta ligger i linje med våra
förväntningar då minskningen i omsättning till stor del var hänförbar
till Hansen, inom affärsområde Event, som motsvarande period
föregående år genomförde det omfattande uppdraget Volvo Ocean Race
med stora omsättningsvolymer.

Totalt uppgick de förutbetalda biljettintäkterna per juni till 102
msek (66 msek), vilket är 36 msek högre än föregående år. Detta är en
effekt av att framför allt 2Entertain har vänt sin negativa trend och
säljer i enlighet med plan inför sommar och höst, men även Wallmans
har ett högre saldo än föregående år och levererar starkare
försäljningsmässigt.

Rörelseresultatet var i kvartalet -31 msek i enlighet med nuvarande
regelverk. För att möjliggöra jämförelse mellan åren har IFRS
16-påverkan justerats vilket ger ett resultat på -32 msek (-19 msek),
vilket är en minskning med 13 msek jämfört med motsvarande period
föregående år. Även här är merparten av avvikelsen hänförbar till
Hansen, ca 10 msek, samt de sista effekterna av 2Entertains negativa
försäljningsutveckling för säsongen 2018/2019.

Det pågående koncernövergripande åtgärdsprogrammet med besparingar på
drygt 20 msek på årsbasis kommer att stärka affären under resterande
delen av året då flertalet av åtgärderna inbegriper
personalneddragningar där kostnaderna för dessa upphör i samband med
sommaruppehållet. Från och med tredje kvartalet har därmed större
delen realiserats med full årseffekt framåt. Medelantalet anställda i
koncernen efter första halvåret uppgick till 374 (394) och vi
fortsätter att driva effektiviseringsarbetet för att stärka
koncernens rörelsemarginal.

Arbetet med Wallmans Groups satsning i Kungsportshuset i Göteborg har
varit omfattande där kostnadsrationaliseringar motsvarande ca 10 msek
genomförts under andra kvartalet, som en del i ovan nämnda
åtgärdsprogram. Organisationen i huset har bantats väsentligt och
anpassats till en mer begränsad affär än ursprungligen planerat. Över
sommaren bedrivs endast restaurangverksamhet i Kungsportshusets
Matbar och i nöjesarenan planeras för en julshow Christmas by
Wallmans med kortare spelperiod (nov-dec) än på övriga arenor, och
som fokuserar på den höga efterfrågan under julbordssäsongen.
Sammanfattningsvis innebär det att riskprofilen i huset nu är sänkt
avsevärt inför hösten och arbetet framåt kan fokusera på att, utifrån
en lägre affärsvolym, skapa balans i de olika delarna av huset.

I syfte att ytterligare effektivisera koncernen kommer koncernens
dinnershow- och aktivitetsarenor framöver att sammanföras i det
gemensamma affärsområdet Immersive Venues. Detta är ett led i strävan
att verksamheterna drivs ur ett arenaperspektiv med fokus på
kundupplevelse, effektivt nyttjande av resurser och lönsamhet.

Partnerskapet i Tyskland mellan 2Entertain och BB Promotion fortlöper
helt enligt plan och parterna kommer att ha färdigställt ett komplett
avtal inom kort. Detta baseras fullt ut på överenskommelserna i det
LOI som tecknades i mars och kommer därtill att inkludera den
detaljerade turnéplanen samt ytterligare specificera samarbetet i de
operativa delarna av genomförandet.

Under maj månad genomfördes även en företrädesemission som tillförde
koncernen 54 msek före emissionskostnader och vi kan nu konstatera
att effekterna i balansräkningen av det mycket svaga utfallet 2018 nu
är åtgärdade och att koncernen är väl rustad för att stödja
verksamheterna i arbetet med att stärka rörelsemarginalen under
hösten och fortsätta att realisera den fulla potentialen i koncernen.

För egen del har jag beslutat mig för att fortsätta min karriär med
uppdrag utanför Moment Group. Jag kommer att kvarstanna i rollen som
VD/koncernchef under tredje kvartalet fram till den 30 september och
därefter bistå koncernen i specifika frågor fram till årsskiftet.
Rekrytering av ny VD/Koncernchef har initierats och styrelsens
målsättning är att utse en ersättare under fjärde kvartalet.

Jag vill avslutningsvis önska en fortsatt trevlig sommar och om ni har
vägarna förbi Vallarnas Friluftsteater i Falkenberg eller
Kungsportshusets Matbar i centrala Göteborg så hoppas jag ni passar
på och besöker oss för ett härligt sommarminne!

Göteborg 26 juli 2019

Pelle Mattisson
VD/Koncernchef
pelle.mattisson@momentgroup.com
+46 705 80 06 57

Denna information är sådan information som Moment Group AB är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 26 juli ca. kl. 08.30 CEST.

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Inom koncernen skapas upplevelser för fler än 2
miljoner gäster varje år. Verksamheterna inom Moment Group bedrivs i
fyra affärsområden med kontor i Göteborg, Stockholm, Köpenhamn, Oslo,
Hamburg, Falkenberg och Växjö. Moment Group är noterat på Nasdaq
Stockholm, Main Market.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Hansen planerar, utvecklar och genomför event som är fast förankrade
i kundens affärsstrategi. Minnesota arbetar med Brand Engagement
vilket innebär att de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och
delaktighet genom möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Experiences skapas upplevelser som bygger
på att gästen själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek
och tävling i kombination med mat & dryck. Inom affärsområdet drivs
två aktivitetsarenor, Ballbreaker i Stockholm och STAR Bowling i
Göteborg.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert. De skapar specialbeställd underhållning och
förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver fem
teaterarenor samt en krogshowarena, China Teatern, Oscarsteatern och
Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas
friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

Inom affärsområde Venues driver Wallmans Group fem arenor med
restaurang-, show- och nattklubbsupplevelser i Skandinaviens största
städer - Stockholm, Köpenhamn, Oslo och Göteborg. Inom Wallmans Group
återfinns varumärken som Wallmans, Golden Hits, Cirkusbygningen och
Kungsportshuset. På Kungsportshuset i Göteborg finns också KPH Matbar
- en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela världen.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/delarsrapport-1-januari---3...
https://mb.cision.com/Main/243/2869131/1082126.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.