Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-10-25

Moment Group AB: DELÅRSRAPPORT 1 januari - 30 september 2019

Ett kvartal med förväntat lägre aktivitetsnivå och med positiva
signaler framåt. Framgent ligger stort fokus på att återställa
lönsamheten.

TREDJE KVARTALET OCH JANUARI - SEPTEMBER
2019
2019 2019
2018 2019 2019 2018
(MSEK) jul jul
jul jan jan jan
-sep -sep
-sep -sep -sep -sep
IFRS IAS
IAS IFRS IAS IAS
16 17
17 16 17 17
Nettoomsättning 146 146
170 531 531 710
Pro rata-omsättning 135 135
149 481 481 619
Rörelseresultat före -10 -23
-25 -27 -66 -34
avskrivningar
(EBITDA)
Rörelseresultat -27 -29
-31 -78 -83 -49
(EBIT)
Rörelsemarginal -19% -20%
-18% -15% -16% -7%
Rörelsemarginal pro -20% -21%
-21% -16% -17% -8%
rata
Resultat per aktie -1,10 -1,05
-2,07 -3,95 -3,78 -3,34

VD HAR ORDET

I oktober 2019 tillträdde jag rollen som tillförordnad VD/Koncernchef.
Efter att ha varit Group CFO i koncernen i mer än fyra år känner jag
bolagen väl och kommer, tillsammans med ledningsgrupperna i de olika
verksamheterna, att arbeta fokuserat för att Moment Group återigen
ska bli en lönsam koncern.

För Moment Groups säsongspräglade verksamhet innebär tredje kvartalet i stora delar av koncernen en lägre aktivitetsnivå, så även i år. Nettoomsättningen uppgick till 146 msek (170 msek), en minskning med 24 msek mot föregående år vilket framför allt är hänförbart till produktionsportföljen inom affärsområde Live Entertainment. Rörelseresultatet i kvartalet är dock starkare än förgående år och rensat för kostnader i samband med VD-bytet uppgår det till -24 msek, i enlighet med nuvarande regelverk. Med hänsyn tagen till ovan nämnd kostnad och justerat för IFRS 16-påverkan blev resultatet -26 msek (-31 msek), vilket är 5 msek bättre än föregående år. Fördelat per affärsområde visar Live Entertainment en förbättring om 10 msek medan Immersive Venues står för en försämring om 4 msek. Affärsområde Event presterar i nivå med samma kvartal föregående år.

Kvartalet började starkt med sommarens föreställning på Vallarnas
Friluftsteater i Falkenberg, en uppsättning som lockade över 53 000
gäster. Vi kan också sammanfatta september som en bra premiärmånad,
både inom 2Entertain och på våra dinnershowarenor, med varma
mottaganden både från publik och recensenter, vilket bådar gott för
kommande kvartal. Totalt uppgick de förbetalda biljettintäkterna per
utgången av september till 147 msek (87 msek), vilket är 60 msek
högre än föregående år. Förbättringen är framför allt hänförbar till
2Entertains biljettbaserade verksamhet, men också till våra
dinnershowarenor. Detta är en bra indikator på försäljningsläget även
om det också påverkas av storleken på produktionsportföljen.

Kungsportshuset fortsätter att belasta resultatet även i det tredje
kvartalet, dock mindre än tidigare, och huset förbereds nu för
gästspelet av Wallmans under november och december. Samtidigt sker en
omställning till ett mer innehållsbaserat hus med utgångspunkt i
Kungsportshuset Eventarena som kommer att fyllas med olika typer av
event, produktioner och företagsarrangemang.

Efter några år med stort fokus på tillväxt och förvärv kommer
återställandet av lönsamheten att vara det mest prioriterade på kort
sikt. Genomlysning pågår av både intäkts- och kostnadssidan inom
samtliga verksamheter för att identifiera bättre affärsmodeller och
effektivare vägar framåt. Parallellt med detta drivs
moderbolagsorganisationen framåt med en starkt minskad kostnadsmassa
anpassad för den fas koncernen nu befinner sig i. På samma tema
består koncernledningen av rent operativa krafter vid sidan av
kommunikations-/IR-chef och koncernchef, med en tydlig inriktning på
affärsfokus och affärsstöd.

Vi är nu inne i vårt starkaste kvartal på året och inom våra olika
verksamheter ser vi fram emot att få välkomna och ta hand om alla de
gäster som det innebär!

Göteborg 25 oktober 2019

Josefin Dalum
tf VD/Koncernchef
josefin.dalum@momentgroup.com
+46 703 94 80 92

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market,
och omsätter drygt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom
Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje
år och koncernen har närmare 600 medarbetare. Verksamheterna inom
Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg,
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Hamburg, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de den största aktören inom eventbranschen i Norden.
Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan människor.
Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att de hjälper
kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom möten,
upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show-
och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans
i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och
Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och
nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och
STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen
själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i
kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns
också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela
världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och
förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem
teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och
Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas
friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/delarsrapport-1-januari---3...
https://mb.cision.com/Main/243/2940914/1129507.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.