Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

Moment Group AB: Nuläget i Moment Group under coronapandemins påverkan

Hela upplevelsebranschen påverkas starkt av coronapandemin och inom
samtliga verksamheter i Moment Group pågår ett intensivt arbete med
att parera den negativa påverkan Covid-19 har på koncernen när det
gäller såväl omsättning som rörelseresultat och likviditet. Inköps-
och investeringsstopp infördes för ett par månader sedan och arbete
pågår löpande med att minimera kostnadsbasen och nyttja de olika
stödpaket som möjliggörs. Samtidigt fortsätter arbetet med att stärka
balansräkningen och säkra finansieringen framåt. Genom en kombination
av nedan beskrivna aktiviteter bedömer ledningen att bolaget har
tillräcklig likviditet för att bedriva verksamheten under resterande
del av 2020. Bedömningen förutsätter att aktivitetsnivån i
verksamheten successivt normaliseras från slutet av tredje kvartalet
2020.

Inom koncernen har i princip samtliga arenor stängt sina verksamheter
och försäljningsintäkterna på kort sikt är i det närmaste
obefintliga. Då det i dagsläget inte finns några tecken på att
restriktionerna gällande folksamlingar kommer att ändras i någon
större utsträckning inom de närmaste månaderna, fattades i förra
veckan beslut om att även ställa in sommarens teaterföreställningar i
Falkenberg och Kalmar. Viss försäljning sker fortsatt för
produktioner och projekt med genomförande under andra halvåret, men
omfattningen är avsevärt mindre än normalt.

ANSÖKNINGAR OM OMSTÄLLNINGSSTÖD PÅ 12 MSEK
Så långt möjligheterna har öppnats upp har ansökningar avseende
omställnings- och kulturstöd för de svenska, danska och norska
verksamheterna lämnats in. Till dags dato har stöd till en omfattning
av ca 12 msek sökts varav 8 msek beviljats. Beslut rörande resterande
4 msek väntas under sommaren och så snart ansökningsmöjligheten
öppnas upp är avsikten att även söka det omställningsstöd regeringen
aviserade den 30 april.

KOSTNADSERSÄTTNINGAR GENOM PERMITTERINGSSTÖD OCH HYRESRABATT OM CA 26
MSEK

Gällande övriga aviserade stödpaket har de korttidspermitteringar som
genomförts inom koncernen givit en sammantagen kostnadsbesparing om
ca 20 msek. Förhandlingar med samtliga verksamheters hyresvärdar
drivs vidare avseende det indirekta stödet för andra kvartalets fasta
hyreskostnader och per dagens datum har ca 2 msek beviljats och
förhandlingar pågår med målsättningen att uppnå ytterligare drygt 4
msek i stöd.

ANSTÅND MED SKATTER, AVGIFTER OCH HYROR OM CA 37 MSEK
Inom koncernen har anstånd med skatter och avgifter uppgående till ca
30 msek beviljats och för kommande månader kommer anstånd att sökas
löpande. Anstånd med hyror i de olika verksamheterna i koncernen har
beviljats med cirka 7 msek och förhandlingar om att skjuta upp
betalningarna även för tredje kvartalet pågår.

Anstånden har en viktig likviditetsstärkande effekt under den period
coronapandemin starkt påverkar Moment Groups verksamheter, samtidigt
som det ska noteras att återbetalning av anstånden förväntas behöva
ske med start i september 2020 och fram till och med första tertialet
2021.

FINANSIERING FRAMÅT
För att stärka likviditeten i koncernen har det tidigare
offentliggjorts att Moment Group både har säkrat del av
finansieringen genom en lånefacilitet och avser föreslå årsstämman
att besluta om att genomföra en fullt säkerställd riktad nyemission.
Vidare har bolaget sedan tidigare presenterat ändring av
obligationsvillkoren och diskussionerna med aktörer rörande bolagets
långsiktiga finansiering fortsätter med full kraft.

- Parallellt med arbetet med kostnadsbesparingar, nyttjande av
stödpaketen, förhandlingar med hyresvärdar och diskussioner rörande
framtida finansiering arbetar vi med att skapa skarpa
aktivitetsplaner för att ligga väl framme för en återöppning av
verksamheterna. Vi utgår i nuläget från scenariot att öppning av våra
verksamheter, i begränsad skala, kan ske i september för att sedan
successivt öka i omfattning under koncernens så viktiga fjärde
kvartal, säger Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Otto Drakenberg, tf VD/Koncernchef Moment Group
otto.drakenberg@momentgroup.com, 0708-64 55 04

Moment Group är en av de ledande aktörerna inom upplevelseindustrin i
Skandinavien. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm, Main Market,
och omsätter knappt en miljard kronor. I de olika verksamheterna inom
Moment Group skapas upplevelser för fler än 2 miljoner gäster varje
år och koncernen har fler än 500 medarbetare. Verksamheterna inom
Moment Group bedrivs i tre affärsområden med kontor i Göteborg,
Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Falkenberg och Växjö.

Inom affärsområde Event verkar Hansen och Minnesota Communication och
sammantaget är de en av de största aktörerna inom eventbranschen i
Norden. Hansen skapar upplevelser med utgångspunkt i mötet mellan
människor. Minnesota arbetar med Brand Engagement vilket innebär att
de hjälper kunden att skapa arenor för dialog och delaktighet genom
möten, upplevelser och digitala lösningar.

Inom affärsområde Immersive Venues återfinns sju av koncernens show-
och aktivitetsarenor belägna i Skandinaviens största städer. Wallmans
i Stockholm, Köpenhamn och Oslo samt Kungsportshuset i Göteborg och
Golden Hits i Stockholm erbjuder dinnershow-, restaurang- och
nattklubbsupplevelser. Aktivitetsarenorna Ballbreaker i Stockholm och
STAR Bowling i Göteborg erbjuder upplevelser som bygger på att gästen
själv tar en aktiv roll i händelserna genom spel, lek och tävling i
kombination med mat & dryck. På Kungsportshuset i Göteborg finns
också KPH Matbar - en skandinavisk matupplevelse med smaker från hela
världen.

Inom affärsområde Live Entertainment producerar 2Entertain musikal,
teater, show och konsert, skapar specialbeställd underhållning och
förmedlar artister till företagskunder. 2Entertain driver även fem
teaterarenor samt en krogshowarena - China Teatern, Oscarsteatern och
Intiman i Stockholm, Lisebergsteatern i Göteborg, Vallarnas
friluftsteater i Falkenberg och Hamburger Börs i Stockholm.
2Entertain driver också biljettbokningssajten SHOWTIC.se.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/moment-group-ab/r/nulaget-i-moment-group-unde...
https://mb.cision.com/Main/243/3112367/1248092.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.