Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-17

Monivents styrelse och ledning ökar sin teckning i pågående företrädesemission

Monivent meddelar att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning ökar sin teckning i pågående företrädesemission genom förvärv samt utnyttjande av uniträtter. Ökningen uppgår till sammanlagt 0,9 MSEK. Därmed har styrelse och ledning totalt lämnat teckningsförbindelser samt tecknat aktier för totalt 2,03 MSEK. Totalt har 9,65 MSEK säkrats (teckningsförbindelser samt garantier) i den pågående företrädesemissionen.

Styrelsen för Monivent beslutade den 30 september 2022 och erhöll godkännande från extra bolagsstämma den 1 november 2022, att genomföra en företrädesemission om cirka 14,8 MSEK, samt en riktad emission av units om cirka 1,6 MSEK. I samband med erbjudandet ingick ett antal befintliga aktieägare teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 3,75 MSEK och därutöver ingick ett antal externa investerare emissionsgarantier om cirka 5 MSEK.

Nu meddelar Bolaget att delar av styrelse och ledning ökar sin andel i emissionen genom förvärv samt nyttjande av uniträtter till ett värde av cirka 0,9 MSEK. Totalt har därmed bolagets styrelse och ledning tecknat units till ett värde av 2,03 MSEK.

Emissionerna genomförs för att främst öka bolagets expansion och marknadsetablering och därmed stötta uppnåendet av det viktigaste övergripande målet över kommande år, vilket är att signifikant öka försäljningen.

Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår fram till den 22 november.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Författare Cision