Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

MQ: ANSÖKER OM KONKURS, KRAFTIGT FÖRSÄMRAD FSG MARS OCH APRIL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) MQ har på torsdagen beslutat om att ansöka om
konkurs, enligt ett pressmeddelande. Aktien handelsstoppades i går, onsdag.

"Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad försäljning
under mars och inledningen av april och som bedöms ha betydande påverkan på
konsumtionsmarknaden under en längre period även efter covid-19. Styrelsen
bedömer att förutsättningarna för att fortsätta bedriva MQ:s verksamhet
väsentligt försämrats", skriver MQ.

De ytterligare kostnadsbesparingar och åtgärder som vidtagits i samband med
pandemin bedöms inte vara tillräckliga med hänsyn till en redan tidigare
utmanande ekonomisk situation. Det har heller inte varit möjligt att i
nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via bolagets kreditgivare.

MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en
företrädesemission under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.
Företrädesemissionen bedömdes ge förutsättningar för att i ett finansiellt
ansträngt läge ta koncernen tillbaka till lönsamhet, vilket dock förändrats i
takt med en alltmer omfattande påverkan av pandemin som bedöms påverka
konsumtionsmarknaden även efter covid-19.

"Det förändrade konsumtionsbeteende med minskad trafik till butikerna slår
hårt mot koncernen då försäljningen på bolagets e-handel inte kan väga upp
för den minskade försäljningen i butikerna. Det bedöms heller inte vara
möjligt att erhålla ytterligare finansiering som krävs inom ramen för ett
rekonstruktionsförfarande. Företrädesemissionen kommer därför att avbrytas
och den tidigare utfärdade extra bolagsstämman ställs in", skriver MQ.

---------------------------------------
Kristine Trapp +46 8 5191 7927

Nyhetsbyrån Direkt

Författare Direkt News