Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-01-22

MQ: Kommuniké från årsstämma 2020

Pressmeddelande, 22 januari 2020 

MQ Holding AB (publ) höll årsstämma den 22 januari 2020 i Göteborg.
Vid stämman fastställdes moderbolagets

och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret
2018/2019. Stämman fastställde vidare styrelsens förslag att ingen
utdelning lämnas för räkenskapsåret 2018/2019 i syfte att skapa
utrymme för att stärka utvecklingen i bolaget framåt, förfogande
vinstmedel om 60 778 637 kr balanseras i ny räkning. Styrelse och VD
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019.

Stämman beslutade att styrelsen fram till nästa årsstämma ska bestå av
sex ledamöter. Till styrelseledamöter utsågs Claes-Göran Sylvén,
Bengt Jaller, Arthur Engel, Anna Engebretsen, Annika Rost och Therese
Hillman. Till styrelsens ordförande omvaldes Claes-Göran Sylvén. Till
vice ordförande i styrelsen omvaldes Bengt Jaller. Antecknades att
Mernosh Saatchi avböjt omval.

Stämman beslutade om ett årligt styrelsearvode om sammanlagt 1 470 000
kronor, varav 420 000 kronor till styrelsens ordförande och 210 000
kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Ersättning för
utskottsarbete beslutades utgå med 60 000 kronor för arbete i
revisionsutskottet och 80 000 kronor till revisionsutskottets
ordförande. Till ordinarie ledamot i ersättningsutskottet utgår 25
000 kronor och 35 000 kronor till ersättningsutskottets ordförande.

Beslut fattades om riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare samt beslut om inrättande av ny valberedning inför
årsstämman 2021.

Stämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag till ändringar av
bolagsordningen och sammanläggning av aktier (1:10). Beslutet
biträddes av mer än två tredjedelar av såväl de angivna rösterna som
de aktier som var företrädda vid stämman.

Beslutades att godkänna styrelsens förslag om teckningsoptionsprogram
innefattande emission och överlåtelse av teckningsoptioner för
koncernledningen i MQ-koncernen. Antecknades att beslutet biträtts av
mer än nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som
var företrädda vid stämman.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ola Wahlström CFO, telefon 031-388 80 00

Denna information är sådan information som MQ Holding AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22
januari 2020 kl. 16.30 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under de tre affärsområdena
Marqet, MQ och Joy. Transformationen att göra MQs samtliga butiker
till konceptbutiker under namnet Marqet har påbörjats. Marqet är en
konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och nya spännande
produktkategorier anpassat för dagens flexibla arbetsliv. MQ är
Sveriges största varumärkeskedja som genom en mix av egna och externa
varumärken erbjuder kläder för män och kvinnor med hög modegrad i
attraktiva butiker. Joy vänder sig till kvinnan "mitt i livet" som är
modeintresserad och söker god kvalitet, passform och komfort. De tre
affärsområdena omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien
är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer
information se www.mq.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mq/r/kommunike-fran-arsstamma-2020,c3014046
https://mb.cision.com/Main/2493/3014046/1178320.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.