Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-16

MQ: MQ Holding AB ansöker om konkurs

PRESSMEDDELANDE 16 APRIL 2020

Styrelsen för MQ Holding (publ) AB ("MQ") har idag beslutat om att
ansöka om konkurs. Ansökan kommer att inges till Göteborgs tingsrätt
under torsdagen den 16 april.

Beslutet att ansöka om konkurs baseras på kraftigt försämrad
försäljning under mars och inledningen av april och som bedöms ha
betydande påverkan på konsumtionsmarknaden under en längre period
även efter COVID-19. Styrelsen bedömer att förutsättningarna för att
fortsätta bedriva MQ:s verksamhet väsentligt försämrats. De
ytterligare kostnadsbesparingar och åtgärder som vidtagits i samband
med pandemin bedöms inte vara tillräckliga med hänsyn till en redan
tidigare utmanande ekonomisk situation. Det har heller inte varit
möjligt att i nuvarande läge ta del av statliga lånegarantier via
bolagets kreditgivare. MQ offentliggjorde den 18 mars 2020 att
styrelsen beslutat att genomföra en företrädesemission under
förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande.
Företrädesemissionen bedömdes ge förutsättningar för att i ett
finansiellt ansträngt läge ta koncernen tillbaka till lönsamhet,
vilket dock förändrats i takt med en alltmer omfattande påverkan av
pandemin som bedöms påverka konsumtionsmarknaden även efter COVID-19.
Det förändrade konsumtionsbeteende med minskad trafik till butikerna
slår hårt mot koncernen då försäljningen på bolagets e-handel inte
kan väga upp för den minskade försäljningen i butikerna. Det bedöms
heller inte vara möjligt att erhålla ytterligare finansiering som
krävs inom ramen för ett rekonstruktionsförfarande.
Företrädesemissionen kommer därför att avbrytas och den tidigare
utfärdade extra bolagsstämman ställs in.

Ingvar Larsson, VD för MQ kommenterar:
"Det är ett djupt beklagligt besked som styrelsen tvingats fatta, inte
minst för vår personal, våra leverantörer och samarbetspartners. Vi
har gjort allt vi kunnat för att möjliggöra en fortsättning av
verksamheten men under rådande omständigheter får vi inse att det
tyvärr inte är möjligt".

Bolaget har föreslagit advokat Lars-Henrik Andersson från Cirio som
konkursförvaltare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ingvar Larsson VD och Koncernchef: +46 31 388 80 70

Claes-Göran Sylvén, styrelseordförande: +46 708 54 99 64

Denna information är sådan information som MQ Holding AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 16 april 2020, kl. 09.00 CET.

MQ Holding AB äger och driver modebutiker under affärsområdet MarQet.
MarQet är en konceptbutikskedja som erbjuder dam- och herrmode och
nya spännande produktkategorier anpassat för dagens flexibla
arbetsliv och omfattar 159 butiker samt e-handel. MQ Holding-aktien
är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm sedan den 18 juni 2010. För mer
information se www.mq.se

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mq/r/mq-holding-ab-ansoker-om-konkurs,c3088649
https://mb.cision.com/Main/2493/3088649/1230249.pdf

Författare Cision News