Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-14

MSAB: Årsstämmokommuniké 2020

Pressmeddelande 14 maj 2020

Vid årsstämma i MSAB den 13 maj 2020 beslutades:

* Att fastställa resultat- och balansräkning i enlighet med den
framlagda årsredovisningen, samt att bevilja styrelsen och
verkställande direktören ansvarsfrihet.
* Att omvälja Henrik Tjernberg till styrelseordförande samt att omvälja
Jan-Olof Backman, Ann Hellenius, Carl Bildt och Linda Nyberg samt
nyval av Peter Gille till ordinarie ledamöter i styrelsen.
* Att välja KPMG med Mattias Lötborn som huvudansvarig auktoriserad
revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
* Att godkänna valberedningens förslag till styrelsearvode om 185 000kr
för styrelseledamöter samt 500 000kr för styrelseordförande.
* Att godkänna styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till
ledande befattningshavare.
* Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och
konvertibler.
* Att godkänna styrelsens förslag om Bemyndigande för styrelsen att
fatta beslut om överlåtelse av egna aktier.
* Att till valberedningen omvälja Henrik Tjernberg och Erik Hermansson
samt att nyval av en tredje ledamot skall ske senast den 30 september
2020. Erik Hermansson utsågs till ordförande för valberedningen.

Styrelsen i maj 2020

Kontakt:
Styrelseordförande Henrik Tjernberg, + 46 8 739 02 70,
henrik.tjernberg@msab.com

eller VD Joel Bollö, +46 8 739 02 70, joel.bollo@msab.com.         
                      

Kort om MSAB

MSAB är en världsledande aktör inom mobil kriminalteknologi med syfte att
utvinna och analysera data ur beslagtagna mobila enheter, främst från
mobiltelefoner. Bolaget har egna säljkontor och säljare i Europa,
Nordamerika, Sydamerika, Kina, Australien, Singapore och Ryssland och
täcker tillsammans med ett antal distributörer större delen av världen. De
egenutvecklade produkterna har blivit en de facto-standard inom sitt område
och används för bevissäkring i över 100 länder. Produkterna kompletteras
med ett stort utbildningsutbud med möjlighet att bli certifierad på en
kriminaltekniskt rättssäker helhetsmetod. Kunderna är främst
brottsutredande myndigheter såsom polis, militär och tull. MSAB är noterat
på Nasdaq Stockholm under tickernamn: MSAB B.

Bilaga

* Pressmeddelande MSAB årsstämmokommuniké

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.