Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-21

MTG: MTG:s årsstämma 2019

MTG tillkännagav idag att dagens årsstämma i Stockholm fattade bland
annat följande beslut.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna David Chance, Simon Duffy,
Gerhard Florin, Donata Hopfen och Natalie Tydeman till slutet av
nästa årsstämma. Vidare omvalde årsstämman David Chance som
styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för 2018.

Årsstämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsen och den
verkställande direktören för 2018.

Årsstämman beslutade att balanserade vinstmedel, överkursfond samt
årets resultat, totalt ca 3 002 miljoner kronor, förs över i ny
räkning.

Årsstämman godkände förslaget om ersättning till styrelsen och
revisorn och förslaget om ordning för valberedning samt de föreslagna
riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade att omvälja KPMG AB som revisor för tiden intill
slutet av årsstämman 2020. Joakim Thilstedt kommer att fortsätta som
huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade att anta långsiktiga incitamentsprogram LTI 2019,
innefattade ett långsiktigt prestationsaktieprogram för i
nyckelanställda i MTG samt ett långsiktigt teckningsoptionsprogram
för ledande befattningshavare och vissa nyckelanställda i MTG
omfattande högst 450 104 teckningsoptioner som ger rätt till lika
många MTG B-aktier. Årsstämman beslutade inte om överlåtelse av egna
MTG B-aktier till deltagarna i prestationsaktieprogrammet. För att
säkerställa leverans av aktier i prestationsaktieprogrammet beslutade
årsstämman att MTG ska ingå ett avtal med en tredje part som i eget
namn ska kunna förvärva och överlåta MTG B-aktier till deltagarna i
programmet.

Årsstämman beslutade även att en ändring av bolagsordningens
verksamhetsföremål för att bättre avspegla MTG:s verksamhet efter
uppdelningen, det vill säga att göra investeringar i företag
verksamma inom sektorerna digital underhållningsverksamhet, esport
och onlinespel.

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter årsstämman utsågs ett
revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Simon Duffy utsågs till
ordförande i revisionsutskottet och Donata Hopfen och Natalie Tydeman
utsågs till ledamöter i revisionsutskottet. Natalie Tydeman utsågs
till ordförande för ersättningsutskottet och David Chance och Gerhard
Florin utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt
operationellt och investeringsbolag inom esport- och
spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är
noterade på Nasdaq Stockholm (`MTGA' och `MTGB').

Kontakta oss:
press@mtg.com (eller Jørgen Madsen Lindemann, MTG President & CEO, +46
8 562 000 50)

investors@mtg.com (eller David Boyd, Interim Head of Investor
Relations; +46 73 699 29 99)

Ladda ner högupplösta bilder: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)

Följ oss: mtg.com (http://www.mtg.com/) / Facebook
(https://www.facebook.com/MTGAB) / Twitter
(https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg) / Instagram
(https://www.instagram.com/moderntimesgroup/) / YouTube
(http://www.youtube.com/MTGModernTimesGroup)

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här
(https://www.mtg.com/sv/privacy-policy-sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mtg/r/mtg-s-arsstamma-2019,c2820652
https://mb.cision.com/Main/56/2820652/1049260.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.