Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-18

MTG: MTG:s årsstämma 2020

STOCKHOLM, 18 maj 2020 - Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") har
i dag hållit årsstämma. Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga
förslag som styrelsen och valberedningen lagt fram.

Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna David Chance,
Simon Duffy, Gerhard Florin och Natalie Tydeman, samt val av Marjorie
Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson till nya styrelseledamöter.
Vidare omvalde årsstämman David Chance till styrelseordförande.

Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen samt
koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen, och beslutade
att MTGs balanserade vinstmedel, överkursfonden och årets resultat
ska föras över i ny räkning.

Stämman beslutade om att bevilja styrelsen och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för 2019.

Stämman beslutade också att:

· godkänna förslaget om ersättning till styrelsen och revisorn,
· anta nya uppdaterade riktlinjer för ersättning till ledande
befattningshavare,

· omvälja KPMG som revisor för tiden intill slutet av årsstämman
2021. Helena Nilsson kommer att utses till huvudansvarig revisor,

· bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av högst 10 % av MTGs
egna aktier, och

· ändra MTGs bolagsordning för att, bland annat, tillåta styrelsen
att samla in fullmakter och besluta att aktieägare ska kunna utöva
sin rösträtt per post före bolagsstämmor

För mer information:
Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations
Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com
Oliver Carrà, Public Relations Director
Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)

Följ oss: mtg.com (https://www.mtg.com/) / Twitter
(https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn

(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg)
Om MTG
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt
operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning.
Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm (`MTGA'och `MTGB').

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mtg/r/mtg-s-arsstamma-2020,c3114987
https://mb.cision.com/Main/56/3114987/1249800.pdf

Författare Cision News