Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-12

MTG: Valberedningen föreslår en tredje ny styrelseledamot inför årsstämman 2020

STOCKHOLM, 12 maj 2020 - Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG")
offentliggör i dag att, utöver de tidigare till val föreslagna
styrelseledamöterna Marjorie Lao och Chris Carvalho, föreslår
valberedningen, som framgår i valberedningens pressmeddelande från 24
april 2020, val av en tredje ny styrelseledamot - Dawn Hudson.

Det fullständiga förslaget till styrelse i MTG, det motiverade
yttrandet samt information om samtliga personer som föreslås som
styrelseledamöter finns tillgängliga på MTG:s webbplats, www.mtg.com.

Som framgår av MTGs pressmeddelande från 24 april 2020, hade
valberedningen identifierat och, med förbehåll för formella
godkännanden, knutit till sig en sjunde kandidat till styrelsen.
Relevanta godkännanden har nu erhållits, och valberedningen
presenterar därmed en tredje ny föreslagen styrelseledamot inför
årsstämman 2020 - Dawn Hudson.

Dawn Hudson är konsult och styrelseledamot i NVIDIA, ett visuellt
datorteknik-bolag fokuserat på bland annat datorspel noterat på
Nasdaq i USA, och styrelseledamot i Interpublic, ett av världens
ledande företag inom reklam och marknadsföringstjänster noterat på
New York-börsen. 2014-2018 var Dawn Hudson EVP och Chief Marketing
Officer på National Football League (NFL), där hon bland annat var
ansvarig för att bygga NFLs varumärke och drev såväl planeringen som
genomförandet av alla större NFL-evenemang. Innan hon började på NFL
var Hudson vice ordförande för strategikonsultbolaget Parthenon
Group, där hon byggde upp och drev Parthenons konsumentgrupp med
fokus på sektorerna mat-, dryck- och restaurang, och hon har även
haft seniora befattningar på PepsiCo under mer än 10 års tid,
inklusive VD och koncernchef för Pepsi-Cola North America och VD för
PepsiCo Foodservices.

Efter att ha formellt nominerat Dawn Hudson till MTGs styrelse,
föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och
val av följande personer till styrelseledamöter i MTG för tiden
intill slutet av nästa årsstämma: David Chance, Simon Duffy, Gerhard
Florin, Natalie Tydeman, Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn
Hudson.

Valberedningen föreslår att nivån för styrelsearvode per ledamot
förblir oförändrad, men tillskottet av en sjunde styrelseledamot, och
att Hudson kommer att ansluta som en fjärde medlem i styrelsens
revisionsutskott, kommer att öka det totala styrelsearvodet från 4
190 000 kronor (2019: fem styrelseledamöter och tre ledamöter i
revisionsutskottet) till 5 320 000 kronor.

Joachim Spetz, valberedningens ordförande, kommenterade:
"Valberedningen är nöjd med att Dawn Hudson nu accepterat att
tillträda MTGs styrelse. Hudson har en lång bakgrund inom
marknadsföring och varumärken, och tillför särskild expertis om hur
större sportevenemang organiseras, genomförs och marknadsförs som hon
tar med sig från sina erfarenheter från de åren hon arbetade på NFL,
ett av världens mest välkända sportvarumärken. Detta kommer att vara
ett stort stöd när MTG fortsätter att expandera och växa sina
varumärken och arenor för e-sport."

Joachim Spetz fortsatte: "I arbetet med att utveckla sammansättningen
av kompetenser och erfarenheter som återfinns på styrelsenivå för att
i än större utsträckning matcha MTG:s strategiska prioriteringar, har
valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig tre personer
som kommer att tillföra erfarenheter och expertis inom områden som
kompletterar styrelsen - Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn
Hudson, och därför beslutat att föreslå en utökning av styrelsen från
fem till sju ledamöter. Dessa tre kandidater kommer att tillföra 20
års erfarenhet av internationella chefsbefattningar med ansvar för
finansfrågor, mer djupgående insikter om kombinationen av
underhållning och teknologi, samt ett strategiskt och operationellt
perspektiv på större sportevenemang."

Valberedningen består av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur
Fonder, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder, David Marcus, utsedd av
Evermore Global Advisors, LLC samt styrelsens ordförande David
Chance.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2020 klockan
19:55 CEST.

****

För mer information:
Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations
Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com
Oliver Carrà, Public Relations Director
Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com
Högupplösta pressbilder för medier: Flickr
(https://www.flickr.com/photos/moderntimesgroup/)

Följ oss: mtg.com (https://www.mtg.com/) / Twitter
(https://twitter.com/MTGAB) / LinkedIn
(https://www.linkedin.com/company/modern-times-group-mtg)

***

Om MTG
MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt
operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning.
Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq
Stockholm (`MTGA'och `MTGB').

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/mtg/r/valberedningen-foreslar-en-tredje-ny-st...
https://mb.cision.com/Main/56/3109940/1246591.pdf

Författare Cision News