Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-06-09

Multidocker Cargo Handling: Komplettering av information avseende revisionsberättelse för 2019

Revisorn lämnar dessutom följande anmärkningar:

"Väsentlig osäkerhetsfaktor avseende antagandet om fortsatt drift. Utan att det påverkar våra uttalanden ovan, vill vi fästa uppmärksamheten på att kortfristiga skulder överstiger de totala tillgångarna. För att säkerställa framtida finansiering är det vår uppfattning att bolaget och koncernen är i behov av tillförsel av nytt eget kapital och att gjorda resultatprognoser infrias. Något beslut om kapitaltillskott finns för närvarande inte varför det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten."

MultiDockers ledning och styrelse har genom pressrelease 2020-06-08 indikerat att man bedömer att omsättning och intjäning kommer att öka. Redan genomförda och planerade kostnadsbesparingar skapar förutsättningar för bättre marginaler. Detta kombinerat med bolagets produktportfölj kan attrahera främmande och eget kapital.  Det är därmed styrelsens och verkställande direktörens uppfattning att samtliga kriterier för fortsatt drift av bolagets och koncernens verksamhet är uppfyllda.

"Som framgår av moderbolagets balansräkning understiger bolagets egna kapital hälften av aktiekapitalet, varför styrelsen, enligt 25 kap. 13 § aktiebolagslagen, har upprättat en kontrollbalansräkning. Som framgår av förvaltningsberättelsen har styrelsen, i strid med 25 kap. 15 § aktiebolagslagen, underlåtit att utfärda kallelse till en bolagsstämma."

I anledning av revisorns formulering och den process som föregått framtagning av kontrollbalansräkning har bolaget styrelse inhämtat juridisk vägledning och kommit fram till att anmärkningen ovan inte korrekt speglar lagstiftningens innebörd. 

"Enligt 8 kap. 2 § årsredovisningslagen skulle styrelsen ha lämnat årsredovisningen till oss senast sex veckor före den bolagsstämma där årsredovisningen skall behandlas. Sådan stämma ska, enligt 7 kap. 10 § aktiebolagslagen, hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång. Den undertecknade årsredovisningen lämnades inte till oss inom denna tid utan först igår den 4 juni 2020."

Bolaget noterar att underlaget i allt väsentligt funnits tillgängligt för revision sedan slutet av februari 2020 och förseningarna som lett till ovan är till betydande del, inte relaterade till bolaget.

Bolaget har valt att avsluta samarbetet med revisor 2020-06-09, enligt kommuniké från bolagsstämma.

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.