Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-28

myFC: Beslut från årsstämma i myFC Holding AB (publ)

Årsstämma i myFC Holding AB hölls i Stockholm den 28 maj 2020.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Bolagets respektive koncernens resultaträkning och balansräkning
fastställdes och styrelseledamöterna och verkställande direktören
beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Val av styrelse, styrelseordförande och beslut om arvoden

Stämman beslutade om omval av Markus Hermanek och Alexander Guy, samt
nyval av Johnny Bräster och Klaus Wiemers.

Markus Hermanek omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvodet fastställdes till totalt 450 000 SEK.

Val av revisor

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor. Auktoriserade
revisorn Magnus Lagerberg kommer att fortsätta som huvudansvarig
revisor. Revisorerna ska erhålla arvode enligt godkänd räkning.

Bemyndiganden att besluta om nyemission

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag till bemyndigande,
att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under
tiden fram till nästkommande årsstämma, besluta om nyemission av
aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan
företrädesrätt för aktieägarna. Betalning ska, utöver kontant
betalning, kunna ske genom apportegendom eller genom kvittning.

Nyemission som beslutas med stöd av bemyndigandet och som sker med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske till
marknadsmässig teckningskurs Antalet aktier som därvid ska kunna
emitteras, antalet aktier som ska kunna tillkomma genom utnyttjande
av teckningsoptioner och/eller konvertering av konvertibler
emitterade med stöd av bemyndigandet, får inte överstiga 20 procent
av det vid var tid registrerade antalet aktier i bolaget. Syftet med
bemyndigande och skälet till att avvikelse från företrädesrätten ska
kunna ske är, i huvudsak, att möjliggöra kapitalanskaffning för
expansion och att kunna tillvarata nya affärsmöjligheter.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om ändring av
bolagsordningen med anledning av nya och föreslagna ändringar i
aktiebolagsrättslig lagstiftning.

Vid frågor, vänligen kontakta:
myFC Press Office
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 0738 09 33 83

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se (corp@avanza.se)
Telefon: 08 409 421 20

Om myFC
Det svenska innovationsföretaget myFC erbjuder tunna, skalbara
bränsleceller som är lätta att dimensionera och anpassa till eldrivna
produkter. myFC utvecklar tekniklösningar där batteri och
vätgasbaserade bränsleceller samexisterar för utökad användning och
minskad klimatpåverkan. myFC grundades 2005 och noterades i maj 2014
på NASDAQ First North Growth Market. Huvudkontoret ligger i
Stockholm. För mer information, besök myFC.se
(https://myfcpower.com/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/myfc/r/beslut-fran-arsstamma-i-myfc-holding-a...
https://mb.cision.com/Main/9804/3122552/1255449.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.