Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-05-20

myFC's styrelse fattar beslut om lån då den aviserade nyemissionen inte fullföljts i tid

Kapitalet från den riktade nyemissionen på 33 miljoner kronor som bränslecellsföretaget myFC tidigare har aviserat  har inte inkommit. Med anledning av att betalningsdatumet har förfallit, och endast en liten del av kapitalet har inkommit, har styrelsen i myFC fattat beslut om att teckna ett kortsiktigt lån på 15 miljoner kronor från en av företagets största aktieägare K Öhlin Holding AB.

Då betlaningen inte är fullföljd enligt emissionsavtal ställer det bolaget i en akut likvid sitiation och styrelsen bedömer att ett kortsiktigt lån för att täcka företagets utgifter är nödvändigt. Arbetet med en alternativ långsiktig finansiering pågår.

Styrelsen ser över om juridiska åtgärder bör vidtas.

Denna information är sådan som myFC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-05-20 15:00 CET.

Vid frågor, vänligen kontakta:

Michael Perselius, myFC Press
E-mail: press@myfc.se
Telefon: 070 789 07 40

Certified Adviser:
Avanza Bank
E-mail: ca@avanza.se (corp@avanza.se)
Telefon: 08 409 421 20

Författare Cision