Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-16

myTaste AB: Delårsrapport 1, 2019 - Stark organisk tillväxt och två förvärv

[press bild delrsrapport Q1 2019]

myTaste AB (publ) under namnändring till Speqta AB (publ)
delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2019 är nu
offentliggjord och finns tillgänglig på
https://mytastegroup.com/investors/financial-reports

Väsentliga händelser under perioden:

- Under första kvartalet uppgick intäkterna till 23 371 tkr (12 023),
vilket motsvarar en ökning med 94%.

- Det justerade EBITDA-resultatet ökade med 177% och uppgick till 4
157 tkr (1 502), motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 19% (12).

- Segmentet Speqta Shopping ökade omsättningen med 133% till 19 866 (8
513). EBITDA ökade med 135% och uppgick till 4 468 tkr (1 901).

- Segmentet Speqta Food & Beverage omsatte 3 505 tkr (3 464). EBITDA
uppgick till 971 tkr (985).

- Speqta (myTaste AB (publ)) inleder rekrytering av ny VD i syfte att
accelerera tillväxten.

- Förvärv av tillgångar från norska Netpixel Media AS och Captana AS.
De förvärvade tillgångarna innefattar dels hemsidan låne-penger.com,
en jämförelsetjänst för privatlån, och dels ett samarbete inom
erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder tillsammans med
norska nätbaserade nyhetsmediet Nettavisen.

- Förvärv av Lånakuten, (lanakuten.com), en nätbaserad
jämförelsetjänst för privatlån.

- Samarbetet med Expressen har utvecklats vilket innebär att Speqta
(myTaste AB (publ)) nu hanterar Expressens tjänster inom
privatekonomi, rabatterbjudande samt odds/ spel.

- Lansering av Shopello på 8 marknader vilket innebär att Shopello nu
finns på 17 marknader i Europa.

Väsentliga händelser efter perioden:

- Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från myTaste AB
(publ) vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen
är genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

- Styrelsen har förstärkts med två nya medlemmar, Lisa Gunnarsson,
chef för LinkedIn Norden, och Pär Sundberg, arbetande
styrelseordförande i Brand New Content.

- Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån hos Nordea Bank
till konkurrenskraftig ränta. Löptid 5 år. Bankfinansieringen uppgår
till 20 MSEK samt ett avtal om en så kallad kreditfacilitet om 4
MSEK.

- Konvertibelvillkoren har förändrats i syfte att stärka bolagets eget
kapital ytterligare.

- Hannes Rosén har tillträtt som Chief of People Operations,
HR-ansvarig.

- Nya moderna lokaler signerade med inflytt 1 juli, i syfte att
ytterliggare stärka bolagets dragningskraft för att attrahera den
bästa personalen.

VD kommenterar

"Starkt kvartal med hög organisk tillväxt, två förvärv och namnbyte
till Speqta"

Det första kvartalet var både händelserikt och framgångsrikt.
Tillväxten var starka 94%, varav 70 procentenheter var organisk
tillväxt, med en justerad EBITDA-marginal på 19%. Därmed levererade
vi det bästa kvartalet i bolagets historia. Namnbytet som genomfördes
efter kvartalets utgång är en bekräftelse på att vår
strategiförändring - från att vara ett bolag primärt inom
matsegmentet till att ha siktet inställt på att bli en ledande aktör
inom prestationsbaserad marknadsföring online för en rad olika
vertikaler - är genomförd. Vårt nya bolagsnamn Speqta innebär ett
tydligt avstamp för fortsatt tillväxt.

Förvärv inom finansvertikalen och Affilijet

Bolagets strategi är att växa både organiskt och via förvärv. Vi
gjorde två förvärv under kvartalet. Det ena var Lånakuten,
lanakuten.com, en populär nätbaserad jämförelsetjänst för privatlån.
Det andra var tillgångarna från norska Netpixel Media AS och Captana
AS; dels hemsidan låne-penger.com som är en jämförelsetjänst för
privatlån och dels ett samarbete med norska nätbaserade nyhetsmediet
Nettavisen inom erbjudanden av privatlån, kreditkort och rabattkoder.
Båda förvärven är i linje med vår strategi att bygga en ledande
position på marknaden för prestationsbaserad marknadsföring i de
vertikaler vi är verksamma inom. Förvärven innebär att vi har ökat
vår marknadsandel på den nordiska marknaden signifikant och dessutom,
genom ytterligare ett samarbete med ett av de största nätbaserade
nyhetsmedierna i Norden, stärkt portfolion inom Affilijet.

Vi avser framöver att intensifiera vår tillväxttakt organiskt och vi
söker förvärvsmöjligheter inom flera vertikaler gällande
prestationsbaserad marknadsföring.

Speqta Shopping

Segmentet Shopping växte med 133% under kvartalet. EBITDA ökade med
135% och uppgick till 4 468 tkr (1 901). Den starka organiska
tillväxten inom segmentet, som uppgick till 99%, beror främst på
framgångarna inom Shopello. Dessa framgångar var väntade och följer
av det avtal med Google som Bolaget tecknade i fjärde kvartalet 2018.
Då erhöll vi titeln Premium Comparison Shopping Services (CSS)
Partner vilket möjliggör att Shopello även kan erbjuda annonsformatet
Google Shopping till sina kunder. Vi är aktiva på 17 marknader i
Europa, varav 8 tillkom under kvartalet. Fokus ligger nu på att
kontraktera nya butiker som ska använda Shopellos plattform för sin
kundanskaffning. Varje ny marknad innebär uppstartskostnader och det
krävs tid innan vårt automatiserade system är intrimmat. Vi bedömer
att en ny marknad normalt visar lönsamhet inom 3-4 månader.

Våra samarbeten med Expressen och Nettavisen inom vårt koncept
Affilijet, utformat just för mediebolag, har utvecklats enligt plan.
Affilijet omfattar i dagsläget vertikalerna lån, kreditkort, spel &
odds och rabattkuponger. Vi avser att lansera ytterligare vertikaler
inom Affilijet i närtid.

Speqta Food & Beverage

Omsättningen för perioden ökade till 3 505 tkr (3 464) för segmentet
Food & Beverage, och EBITDA uppgick för perioden 971 tkr (985).
Arbetet med att utveckla Vinklubben fortgår. Vi har nu återtagit det
tapp som uppkom i vintras till följd av Systembolagets förändrade
policy kring trälådor. Vi kan glädjande konstatera att hårt arbete
gjort att vi nu är till baka till de nivåer vi hade innan
omställningen. Vi intensifierar nu produktutvecklingen ytterligare
för att optimera intjäningen för våra kunder. Ett exempel är en
tjänst där vi hjälper våra kunder med programmatiska annonsköp och
social mediaannonsering baserad på vår målgruppsdata för att skapa en
högre tillväxt.

Re-finansiering och starkare balansräkning

Koncernen har refinansierats med ett nytt banklån till
konkurrenskraftig ränta som löper på 5 år. Bankfinansieringen uppgår
till 20 MSEK. Dessutom är ytterligare bankfinansiering för kommande
förvärv möjlig under förutsättning av ett godkännande av Nordea Bank
i varje enskilt fall. Vid årsstämman beslöts att ändra
konvertibelvillkoren för att stärka bolagets eget kapital
ytterligare, allt i syfte att kunna säkerställa en gynnsam och
konkurrenskraftig finansiering av bolaget. Förändringen innebär att
konvertibelägarna ska lösa in sina konvertibler som löper på 10%
ränta till aktier i bolaget, vilket stärker bolagets balansräkning
ytterligare samt minskar räntekostnaderna. Samtliga innehavare av
konvertiblerna har lämnat medgivande till föreslagen villkorsändring.

Dessa åtgärder har vidtagits för att ytterligare stärka våra
förutsättningar för att göra förvärv, vilket är en viktig del av
Bolagets tillväxtstrategi.

Förstärkning av organisationen

Vi har anställt Hannes Rosén som ansvarig för vår HR-funktion, People
Operations. Hannes har gedigen erfarenhet från rekrytering och har
haft ledande positioner på bolag som växt kraftigt både organiskt och
via förvärv. Rekryteringen understryker att bolaget ser det som
strategiskt väsentligt att både hitta rätt nyckel-kompetenser och
integrera organisationer vid förvärv. Hannes kommer även att leda
vårt hållbarhetsarbete som kommer att få ökad betydelse framöver.

Styrelsen har tillsammans med mig tagit initiativ till rekrytering av
en ny VD, vilket kommunicerats tidigare. VD-bytet motiveras av att
det behövs en delvis annan typ av kompetens och erfarenheter för att
optimera nästa utvecklingsfas för Koncernen. Med Optimizer Invest som
nya huvudägare och med en förstärkt finansiell ställning är det
främst en bevisad förmåga att bygga en skalbar organisation med en
ökad förvärvstakt och ett ökat antal medarbetare som efterfrågas. Den
nye VD:n kommer att bli uppbackad med kompetens och entreprenörsandan
av oss två grundare; Jonas Söderqvist och jag. Rekryteringen pågår i
samarbete med en extern rekryteringsbyrå.

Styrelsen har förstärkts med två nya styrelsemedlemmar, Lisa
Gunnarsson, chef för LinkedIn Norden, och Pär Sundberg, arbetande
styrelseordförande i Brand New Content. Ledamöterna bidrar med starka
kontaktnät, mediakunskap, säljfokus, Nasdaq-erfarenhet och
erfarenheter av att skala upp organisationer.

Framtidsutsikter

Vårt nya namn och vår nya utmejslade strategi, som beskrivs ingående
på vår nya corporate web, innebär ett tydligt avstamp mot målet att
bli en ledande aktör inom lead-generering med prestationsbaserad
marknadsföring som affärsmodell.

Prestationsbaserad marknadsföring är en megatrend som är här för att
stanna, det är vår fasta övertygelse. Både vårt unika koncept
Affiljet, utformat för mediebolag som söker nya intäktskällor inom
prestationsbaserad marknadsföring, och Shopellos automatiserade
lösning inom Google Shopping möjliggör en hög organisk tillväxttakt.
Detta i kombination med vår tydliga förvärvsstrategi innebär att
potentialen för att uppnå stark total tillväxt är enorm.

Jag ser fram mot att fortsätta skapa tillväxt för våra kunder och
därmed även för Bolaget tillsammans med våra engagerade och skickliga
medarbetare och med stöd från styrelse, ny VD och aktieägare.

Kommande rapporttillfällen

- Delårsrapport januari - juni 2019 - 22 augusti 2019

- Delårsrapport jan - sep 2019 - 14 november 2019

Presentationer

Bolagets VD presenterar nya Speqta vid följande tillfällen:

Redeye Early Bird 21 maj 2019

Småbolagsdagen, Sthlm 3 juni 2019

Namnbyte

Bolaget är under namnbyte till Speqta AB (publ) från myTaste AB (publ)
vilket ska ses som en bekräftelse av att strategiförändringen är
genomförd och ett avstamp för bolagets tillväxt i sin nya skepnad.

Denna information är sådan information som myTaste AB (publ) under
namnändring till Speqta AB (publ) är skyldigt att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,
genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den
16 maj 2019 kl. 08:30 CET.

Mediakontakt:

Andereas Friis

VD/Grundare Mytaste Group

andereas.friis@mytaste.com

+46 (0) 739 944 670

Om Speqta

Speqta är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande
internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och
tjänster inom prestationsba...

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.