Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-16

Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen

Nanexa AB och VitriVax, Inc. meddelar gemensamt att de har avslutat den patentintrångsprocess som Nanexa AB lämnat in mot VitriVax, Inc. i USA:s distriktsdomstol för District of Delaware.

Talan har avskrivits mot bakgrund av att parterna träffat ett konfidentiellt förlikningsavtal som innefattar en villkorad licensmekanism. Som en del av parternas konfidentiella förlikningsavtal har VitriVax garanterat att bolaget inte inkräktar på, och har gått med på att i framtiden inte heller inkräkta på, de uppfinningar som omfattas av berörda patent, och inte heller hjälpa någon tredje part att göra detsamma under patentens giltighetstid.

För mer information kontakta:


David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Om Nanexa AB (publ)


Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

Bifogade filer


Nanexa AB och VitriVax, Inc. har nått en lösning på patentintrångsprocessen

Författare MFN