Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2022-11-14

Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20

Nanexa AB (publ) meddelar idag att bolaget erhållit godkännande från Läkemedelsverket att starta klinisk prövning av läkemedelskandidaten NEX-20, en långtidsverkande formulering av lenalidomid, baserad på PharmaShell®-systemet, ämnad för underhållsbehandling av cancerformen multipel myelom.

Studien är en Fas 1-studie för att studera den farmakokinetiska profilen, säkerhet och tolerabilitet av NEX-20, i stigande doser i friska frivilliga. Godkännande från etikprövningsnämnden har redan erhållits och övriga aktiviteter för att starta studien går enligt plan.

”Godkännandet är en stor och viktig milstolpe för Nanexa då det är den första kliniska studien i NEX-20-projektet. Det innebär att vi nu kan starta NEX-20-studien enligt tidplan och att vi tar vårat andra läkemedel baserat på PharmaShell in i klinik. Vi gör oss nu redo inför start av studien och räknar med att ha de första resultaten från studien i första kvartalet nästa år”, säger David Westberg, vd på Nanexa.

För mer information kontakta:


David Westberg – VD, Nanexa AB (publ) 
Telefon: 0709-42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se
www.nanexa.com

Erik Penser Bank är bolagets Certified Adviser och nås på 08-463 83 00, e-post: certifiedadviser@penser.se

Om Nanexa AB (publ)


Nanexa är ett läkemedelsbolag som utvecklar injicerbara läkemedel baserade på det patenterade och innovativa drug delivery-systemet PharmaShell® – ett system som möjliggör nästa generations långverkande injicerbara läkemedel med hög drug load, tillverkade med atomlagerprecision. Nanexa utvecklar egna produkter och har dessutom samarbetsavtal med flera läkemedelsbolag, däribland AstraZeneca.

Nanexas aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market i Stockholm (NANEXA).

Bifogade filer


Nanexa erhåller godkännande att starta klinisk studie med NEX-20

Författare MFN