Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-06-07

NANEXA: FÖRETRÄDESEMISSION 127 MLN KR, BL A STÖD AV M2 CAPITAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nanexa har beslutat att genomföra en företrädesemission om cirka 127 miljoner kronor. Företrädesemissionen omfattas i sin helhet av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa befintliga aktieägare, däribland Rutger Arnhult via M2 Capital Management, Jan Petersen, Applied Ventures, och personer i bolagets styrelse och ledningsgrupp, inklusive bland annat vd David Westberg och styrelseordförande Göran Ando. Vidare har garantiåtaganden lämnats av den befintliga aktieägaren Rutger Arnhult via M2 Capital Management samt externa investerare innefattande bland annat Health Runner och Modelio Equity.

Därtill kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelningsemission i form av en riktad emission om högst cirka 23,5 miljoner kronor under förutsättning att företrädesemissionen fulltecknas.

Syftet med företrädesemissionen och övertilldelningsemissionen är att förstärka Nanexas finansiella ställning samt för att möjliggöra planerade kliniska studier och genomföra ytterligare värdeskapande aktiviteter som stödjer Pharmashell och NEX-projekten.

Villkoren är att varje befintlig aktie ger en teckningsrätt. Teckningsrätterna berättigar innehavaren att teckna nya aktier med företrädesrätt, varvid en teckningsrätt berättigar till teckning av en aktie. Teckningskursen har fastställts till 5:00 kronor per aktie.

Företrädesemissionen ger en utspädningen för de aktieägare som inte deltar på högst 50,0 procent, men aktieägare har möjlighet att ekonomiskt kompensera sig för denna utspädning genom att sälja sina teckningsrätter.

Om styrelsen beslutar om övertilldelningsemissionen kommer det innebära en sammantagen utspädning om maximalt 54,2 procent.
Författare Direkt-SE