Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-13

Nanexa: Nanexa erhåller villkorat godkännande för listbyte till Nasdaq First North Growth Market och offentliggör tillä...

Nanexa AB (publ) ("Nanexa" eller "Bolaget") har ansökt om och erhållit
villkorat godkännande för upptagande till handel på Nasdaq First
North Growth Market. Första dag för handel på Nasdaq First North
Growth Market är den 29 maj 2020.

Nanexa har ansökt om och erhållit villkorat godkännande för upptagande
till handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för
handel i Bolagets aktie och teckningsoptionen av serie TO2 på Nasdaq
First North Growth Market är den 29 maj 2020. Handel i Bolagets aktie
och teckningsoptionen av serie TO2 på Spotlight Stock Market kommer
att upphöra och sista dag för handel på Spotlight Stock Market är den
28 maj 2020. Nasdaqs beslut är villkorat av att (i) inget inträffar i
samband med listbytet som skulle kunna föranleda en annan bedömning
av börsen, (ii) Bolaget uppfyller spridningskravet i enlighet med
Nasdaq First North Growth Market Rulebook samt att (iii) Bolaget
uppdaterar sin hemsida i enlighet med Nasdaq First North Growth
Market Rulebook.

"Listningen på Nasdaq First North Growth Market är ett viktigt steg i
vår ambition om en mer internationell profilering. Nasdaq är ett
globalt och välkänt varumärke som möjliggör en ökad synlighet på
aktiemarknaden och underlättar för institutionella och
internationella investerare att bli aktieägare i bolaget." - Nanexas
VD David Westberg.

Nanexas aktie kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA med
nuvarande ISIN- kod SE0007074166. Teckningsoptionen av serie TO2
kommer fortsatt att handlas under kortnamnet NANEXA TO2 med nuvarande
ISIN-kod SE0013774593. Inga nya aktier eller teckningsoptioner av
serie TO2 kommer att emitteras i samband med att Bolagets aktier och
teckningsoptioner av serie TO2 upptas till handel på Nasdaq First
North Growth Market. Bolagets aktieägare behöver inte vidta några
åtgärder i samband med listbytet.

Med anledning av listningen på Nasdaq First North Growth Market har
Bolaget upprättat ett tilläggsdokument som finns tillgängligt på
Nanexas hemsida, www.nanexa.com. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett
tillägg till det prospekt som Bolaget offentliggjorde i samband med
Företrädesemissionen i februari 2020. Tilläggsdokumentet är inte ett
prospekt, har inte blivit granskat eller godkänd av någon
tillsynsmyndighet och innehåller inte något erbjudande av aktier
eller andra finansiella instrument.

Nanexa har utsett Erik Penser Bank till Bolagets Certified Adviser på
Nasdaq First North Growth Market.

För mer information kontakta:

David Westberg - VD, Nanexa AB (publ)

Telefon: 0709 -42 83 03

E-post: david.westberg@nanexa.se

www.nanexa.comOm Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug delivery-företag som fokuserar
på utvecklingen av

PharmaShell® som är ett nytt och banbrytande drug delivery-system som
bedöms ha en stor

potential inom ett flertal substanstyper och indikationsområden. Inom
ramen för PharmaShell®

utvecklar Nanexa egna projekt och har samarbetsavtal med flera
läkemedelsbolag, däribland

AstraZeneca.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanexa/r/nanexa-erhaller-villkorat-godkannand...
https://mb.cision.com/Main/12591/3110467/1246927.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.