Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-21

Nanexa: Teckningsperiod för teckningsoptioner (TO1) i Nanexa AB är nu öppen

Anmälan om teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner, noterade
för handel på Spotlight Stockmarket med kortnamnet NANEXA TO1, kan nu
ske. Teckningstiden löper från den 21 januari till den 1 februari.
Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget
till en teckningskurs om 5,99 kr per aktie. Kursen motsvarar
sjuttiofem (75) procent av det volymvägda genomsnittet av kursen för
Nanexas aktie under perioden 7 januari 2019 till den 18 januari 2019.

Direktregistrerade innehavare av teckningsoptioner ska anmäla lösen av
teckningsoptioner genom att fylla i och skicka in anmälningssedel
(tillgänglig hos respektive förvaltare samt hos Aqurat
Fondkommission) för inlösen, så att den är Aqurat Fondkommission
tillhanda senast fredagen den 1 februari 2019. Observera att även
betalning för de nya aktierna ska vara Aqurat Fondkommission
tillhanda senast den 1 februari, i enlighet med instruktioner på
anmälningssedeln. Förvaltarregistrerade innehavare av
teckningsoptioner ska anmäla lösen av teckningsoptioner genom att
kontakta sin förvaltare och följa sin förvaltares instruktion
avseende betalning etc. Detta bör ske i god tid före den 1 februari
2019, då olika förvaltare har olika handläggningstider.

De innehavare som inte önskar utnyttja sina teckningsoptioner
rekommenderas att sälja dem. Teckningsoptionerna handlas till och med
den 30 januari 2019. Teckningsoptioner som inte nyttjas eller säljs
förfaller utan värde.

De nya aktierna kommer att levereras till tecknarnas konto som
interimsaktier (Nanexa IA). Interimsaktierna beräknas omvandlas till
riktiga aktier så snart emissionen blivit registrerad hos
Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart under februari
2019. Ingen handel kommer att ske i interimsaktier på börsplatsen.

Vid eventuella frågor avseende Nanexas teckningsoptioner av serie TO1,
vänligen kontakta Aqurat Fondkommission, telefon: 08-684 05 800,
E-post: info@aqurat.se alternativt Göteborg Corporate Finance,
telefon: 031-13 82 30, E-post: info@gcf.se.

Kortnamn: NANEXA TO 1 ISIN-Kod: SE0010520452

För mer information kontakta:
David Westberg - VD, Nanexa AB (publ) Telefon: 0709 -42 83 03
E-post: david.westberg@nanexa.se www.nanexa.com

Om Nanexa AB (publ)

Nanexa AB är ett nanoteknologiskt drug deliveryföretag som fokuserar
verksamheten på utvecklingen av PharmaShell® som är ett nytt och
banbrytande drug delivery-system som bedöms ha en stor potential inom
ett flertal indikationsområden. Inom ramen för PharmaShell® har
Nanexa samarbetsavtal med bland andra AstraZeneca.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/nanexa/r/teckningsperiod-for-teckningsoptioner...
https://mb.cision.com/Main/12591/2722141/979298.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.