Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-11

Nanoform: Nanoform avser att genomföra ett erbjudande och att parallellnoteras på Nasdaq First North Premier Growth Market...

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER
INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, NYA ZEELAND, AUSTRALIEN, JAPAN,
HONGKONG, SINGAPORE ELLER SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION I VILKEN
SÅDAN DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING SKULLE STRIDA
MOT GÄLLANDE REGLER.

Nanoform Finland Plc ("Nanoform" eller "Bolaget"), ett bolag som
erbjuder experttjänster inom nanoteknologi samt teknik för
läkemedelspartiklar till den globala läkemedelsindustrin, meddelar
idag sin avsikt att genomföra en notering på Nasdaq First North
Premier Growth Market Finland och Nasdaq First North Premier Growth
Market Sweden ("Noteringen" eller "Erbjudandet"). Bolagets
patentskyddade teknologi, Controlled Expansion of Supercritical
Solutions (CESS[®]), har potential att möjliggöra ett paradigmskifte
inom den globala läkemedelsindustrin genom att adressera det
väsentliga problemet med låg biotillgänglighet.

Nanoform i korthet

Nanoform, grundat år 2015 i Helsingfors, är en expert på nanoteknologi
och teknik för läkemedelspartiklar. Bolagets vision är att möjliggöra
en betydande ökning av antalet läkemedel som går vidare till kliniska
studier och senare når marknaden. Genom användning av Bolagets
skalbara och patentskyddade CESS[®]-teknologi erbjuder Bolaget
potential att förbättra biotillgängligheten och effektiviteten hos
läkemedel genom att minska storleken på läkemedlets aktiva
substans[[1]] ("API"). CESS[®] har påvisat förmågan att producera
kristallina eller stabila amorfa nanopartiklar som är mindre än 200
nanometer, och ibland så små som 10 nanometer, med lösningar helt
utan användning av lösningsmedel, hjälpämnen eller komplexa
produktionsprocesser. Teknologin uppfanns på Helsingfors universitet
år 2012 av professorerna Edward Hæggström och Jouko Yliruusi genom
deras kombinerade kunskap inom fysik och läkemedelsteknik.

Den globala läkemedelsindustrin har ett stort effektivitetsproblem där
de årliga läkemedelsutvecklingskostnaderna ökar medan antalet
läkemedel som når marknaden i stort sett är oförändrat.
Läkemedelsföretagens betydande ökningar av investerade medel
misslyckas att generera bättre utfall på grund av bortfall av
läkemedelskandidater under utvecklingsprocessen. En av de främsta
orsakerna till detta problem är att läkemedelskandidater har låg
löslighet och följaktligen även låg biotillgänglighet.

CESS[®]-teknologin förser Nanoforms kunder med en möjlighet för nya
läkemedelskandidater att klara sig genom kliniska prövningar, ger
läkemedelskandidater som tidigare misslyckats en andra chans att nå
marknaden samt förbättrar och även möjliggör livscykelhantering av
existerande läkemedel. Teknologin kan ge många fördelar. Genom att
förbättra molekylers prestanda, det vill säga förbättra
biotillgänglighet och läkemedelseffektivitet, kan CESS[®]-teknologin
möjliggöra nya tillförselsätt för läkemedel, förbättra partikelteknik
och läkemedelsformulering, och samtidigt minska dosering vilket
medför lägre kostnader, mindre miljöpåverkan och potentiellt minskade
biverkningar.

Idag utvärderar Nanoform CESS[®]-teknologin med flera kunder, bland
andra AstraZeneca och Orion Pharma, och har en växande pipeline med
stora läkemedels- och bioteknikföretag. Bolaget har idag sju
produktionslinor, sex non-GMP-produktionslinor och en
GMP-kompatibel[[2]] produktionslina.

Bolagets långsiktiga vision är att dubbla antalet nya läkemedel som
årligen når marknaden och således ha en indirekt påverkan på över en
miljard människor som behandlas med läkemedel som gynnas av
nanoformerade APIer.

Nanoforms främsta styrkor

Nanoform anser att dess främsta styrkor är:

· verkar inom en global läkemedelsmarknad med
mångmiljarddollarstorlek

· innehar en patenterad teknologi med potential att främja ett
paradigmskifte i den globala läkemedelsindustrin genom att adressera
nyckelfrågan avseende låg biotillgänglighet

· innehar en kostnadseffektiv teknologi som möjliggör hållbara och
skalbara leveranser till kunder

· har en affärsmodell som förväntas vara starkt kassaflödesgenerande
med stor potential för återkommande intäkter

· har en erfaren och kompetent ledningsgrupp med en god blandning av
kompetensområden, och med stöd från en mycket kvalificerad styrelse

· har ett starkt momentum med stora möjligheter framöver
Nanoforms förväntade affärsmål på kort sikt

· start av första GMP-projekt före årsslutet 2020
· få in fler kunder under 2020 jämfört med 2019
· första klinisk prövning och dosering i människa under 2021

Nanoforms affärsmål för 2025 inkluderar bland annat

· utvärdera minst 50 nya APIer per år
· ha 25 produktionslinor varav 5-10 GMP-kompatibla
· vara kassaflödespositiv

Edward Hæggström, VD och medgrundare av Nanoform:

"2020 har varit ett otroligt spännande år för oss. Vi har ingått flera
nya avtal med bolag inom läkemedelsindustrin, vilket starkt påvisar
intresset för vår teknologi, vi erhöll GMP-certifikat från FIMEA, vi
är på väg att börsnoteras och vi har expanderat vår
nanoformeringskapacitet. Jag är imponerad av våra medarbetare som har
gjort ett fantastiskt jobb för att nå dit vi är idag och jag känner
mig exalterad över att fortsätta som ett noterat bolag med höga
ambitioner för framtiden. Jag tror att Nanoforms teknologi erbjuder
betydande värde för våra kunder och med denna notering accelererar vi
vårt arbete mot att försöka överkomma industrins påtagliga utmaningar
inom biotillgänglighet."

Miguel Calado, styrelseordförande i Nanoform:

"Det är inte ofta i en karriär som en person stöter på en så lovande
teknologi inom läkemedelsindustrin. Jag har en lång bakgrund inom
läkemedelstillverkningsindustrin och Nanoform tillför verkligen något
banbrytande till industrin. Genom att ha sett Bolagets utveckling som
vice styrelseordförande det senaste året är det ett stort privilegium
att som styrelseordförande se Nanoform påbörja sin resa som ett
noterat bolag."

Erbjudandet

Att genomföra en Notering är ett naturligt och viktigt nästa steg för
Nanoform genom vilket Bolaget förväntar sig kunna dra nytta av att
erhålla en bredare aktieägarbas och få tillgång till internationella
kapitalmarknader. Parallellnoteringen i synnerhet är ett sätt att nå
investerare på den finska inhemska marknaden, men även att attrahera
sektorspecialister i Sverige och en bredare grupp av nordiska och
internationella investerare. Vidare förväntas Noteringen stödja
Bolagets tillväxtstrategi och stärka igenkännandet och varumärket
bland kunder och investerare och på så sätt främja Nanoforms
konkurrenskraft och medvetenheten om CESS[®]-teknologin.

Det planerade Erbjudandet kommer primärt bestå av nya aktier
emitterade av Bolaget men även av ett begränsat antal aktier som
säljs av medgrundare[[3]] och vissa nuvarande aktieägare som deltog i
Bolagets tidiga finansieringsrundor. Medgrundarna kommer att kvarstå
som betydande aktieägare i Bolaget och har ingått lock-up-avtal för
deras aktier fram till slutet av 2022 med syfte att påvisa deras
starka engagemang för att aktivt stödja Bolaget framöver. Sedvanliga
lock-up-bestämmelser har även fastställts för ledningsgruppen,
styrelsen, säljande aktieägare och Bolaget. Aktierna kommer att
erbjudas till kvalificerade och institutionella investerare i
Finland, Sverige och internationellt (bortsett från USA), samt till
allmänheten i Finland och Sverige. Alla erbjudanden och försäljningar
utanför USA kommer att göras i enlighet med Regulation S under U.S.
Securities Act of 1933. Bruttolikviden från de nyemitterade aktierna
förväntas uppgå till omkring EUR 70 miljoner och kommer användas till
att stödja Bolagets tillväxtstrategi, primärt genom att expandera
Bolagets produktionsförmåga och även genom att stärka organisationen
inom produktion, försäljning och kvalitetskontroll samt fortsätta med
forskning och utveckling.

Keel Capital, Fjärde AP-Fonden (AP4), Handelsbanken Fonder AB, några
fonder förvaltade av Sp-Fund Management Company Ltd, Mandatum Life
Insurance Company Limited (en del av Sampo Group), några fonder
förvaltade av OP Fund Management Company Ltd, och Avohoidon
Tutkimussäätiö (tillsammans "Cornerstone Investors") har totalt, med
förbehåll för vissa villkor, åtagit sig att teckna aktier för ett
belopp om cirka EUR 45 miljoner i Erbjudandet till en
pre-moneyvärdering om upp till EUR 150 miljoner.

Fullständiga villkor och instruktioner för den planerade Noteringen
kommer att inkluderas i det prospekt som kommer att upprättas av
Nanoform i samband med den planerade Noteringen. Prospektet kommer
att publiceras på Bolagets hemsida, "www.nanoform.com".

Rådgivare

Danske Bank A/S, Finland Branch och Skandinaviska Enskilda Banken AB
är Joint Global Coordinators och Swedbank AB (i samarbete med Kepler
Cheuvreux SA) och Stifel Nicolaus Europe Limited är Joint Bookrunners
i samband med noteringen. Borenius Attorneys Ltd och Advokatfirman
Vinge KB är legala rådgivare till Bolaget och White and Case LLP är
legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint
Bookrunners.

För mer information, vänligen kontakta:

Albert Hæggström, CFO
+358 29 370 0150

Henri von Haartman, Director of Investor Relations
+46 7686 650 11

Om Nanoform

Nanoform är ett innovativt bolag som möjliggör att nanopartiklar kan
användas i läkemedel. Nanoform arbetar med läkemedels- och
bioteknikföretag globalt för att minska bortfall i kliniska studier
och förbättra molekylers formuleringsprestanda genom sin
nanoformeringsteknik. Bolagets patenterade och skalbara Controlled
Expansion of Supercritical Solutions (CESS[®])-teknologi producerar
nanoformerade API-partiklar, så små som 10 nm. Tekniken möjliggör för
dåligt lösningsbara molekyler bland läkemedelskandidater att ta sig
vidare i kliniska studier genom att öka deras lösningsbarhet och
förbättra dess biotillgänglighet. Nanoforms unika
nanoformeringsteknologi tillför många nya möjligheter att skapa värde
bland läkemedel och läkemedelskandidater.

Viktig information

Informationen i häri får inte publiceras eller distribueras, varken
direkt eller indirekt, i eller till Förenta staterna ("USA"), Kanada,
Nya Zeeland, Australien, Japan, HongKong, Singapore eller Sydafrika.
Informationen häri utgör inte ett erbjudande om försäljning av
värdepapper i USA och värdepappren får inte erbjudas eller säljas i
USA. Nanoform Finland Plc ("Bolaget") avser inte att registrera någon
del av erbjudandet av värdepapperet i USA enligt den vid var tid
gällande U.S. Securities Act of 1933 ("Securities Act") eller
genomföra ett erbjudande av värdepapper i USA på ...

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.