Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-05-25

Nanologica: Nanologica avser genomföra en riktad nyemission

Nanologica AB (publ) avser att genomföra en nyemission om högst 5,5
miljoner aktier riktad till institutionella och kvalificerade privata
investerare. Emissionslikviden ska användas till att accelerera
utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda
affärsområden.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG
DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, I USA, KANADA, JAPAN,
AUSTRALIEN, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA
ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION, PUBLICERING ELLER
OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Nanologica AB har gett Erik Penser Bank AB i uppdrag att undersöka
förutsättningarna för en nyemission om högst 5,5 miljoner aktier
riktad till institutionella och kvalificerade privata investerare,
genom ett så kallat accelererat book building-förfarande. Förfarandet
kommer att påbörjas omedelbart efter offentliggörandet av detta
pressmeddelande. Den riktade emissionen förutsätter att styrelsen
beslutar härom, vilket tillsammans med prissättning och tilldelning
beräknas ske innan handeln börjar på Spotlight Stock Market kl. 9.00
den 26 maj 2020. Bolaget kommer att informera om utfallet i ett
pressmeddelande.

Nanologica avser att använda emissionslikviden till att accelerera
utvecklingen av tillväxtdrivande projekt inom bolagets båda
affärsområden, drug development och kromatografi, bland annat genom
att förstärka organisationen. Delar av likviden avses användas för
allmänna bolagsändamål.

Nyemissionen avses att genomföras med stöd av det bemyndigande
styrelsen erhöll vid årsstämman den 29 maj 2019. Syftet med
emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas
företrädesrätt är att bygga en stark och långsiktig ägarbas.
Styrelsen kan när som helst välja att avbryta, förlänga eller
förkorta book building-förfarandet samt avstå från att besluta om att
genomföra den riktade emissionen. Genom att teckningskursen i den
riktade emissionen fastställs genom book building-förfarandet är det
styrelsens bedömning att teckningskursen säkerställs marknadsmässigt.

Nanologica har anlitat Erik Penser Bank AB som finansiell rådgivare
och Advokatfirman Lindahl KB som legal rådgivare i samband med
emissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johanna Johansson, IR Nanologica
Tel: +46 72 211 21 90 eller e-mail: johanna.johansson@nanologica.com

Denna information är sådan information som Nanologica AB är skyldig
att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 25 maj, 2020.

Om Nanologica AB (publ)
Nanologica grundades 2004 och är ett nanoteknikbolag som utvecklar
nanoporösa silikapartiklar för tillämpningar inom life science.
Nanologica är världsledande i att styra form, typ av porositet samt
ytegenskaper hos silikapartiklar. Denna kompetens används dels inom
drug development, dels inom kromatografi, en teknik som används för
separation och rening av läkemedelsprodukter på marknaden och under
utveckling. Bolagets mission är att bidra till bättre och billigare
behandlingar för patienter världen över genom teknikplattformen NLAB
Silica?. Bolagets aktie (NICA) är listad för handel på Spotlight
Stock Market. För ytterligare information, besök www.nanologica.com.

Tel: +46 72 211 21 90 eller e-post: johanna.johansson@nanologica.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/nanologica/r/nanologica-avser-genomfora-en-ri...
https://mb.cision.com/Main/13073/3119391/1253236.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.