Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2023-03-14

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att AegirBio ska betala vite

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har idag beslutat att ålägga AegirBio AB ett vite till följd av bolagets informationshantering. Vitesbeloppet utgår om åtta (8) årsavgifter, motsvarande cirka 1, 255 MSEK.

Beslutet innebär att den konvertibelfinansiering som avtalats med Atlas Special Opportunities, LLC avseende konvertibler om 55 MSEK med vidhängande teckningsoptioner, och som offentliggjordes den 20 december 2022, kommer att fullföljas i enlighet med dess villkor.

"Vi har informerats om att Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat att inte avnotera AegirBio och istället ålägga bolaget att betala vite. Vi anser att det är rätt beslut att inte hörsamma Nasdaq Stockholms yrkande om avnotering. Bolaget lägger härmed en mycket turbulent period bakom sig och ser fram mot att kunna fokusera på sin affärsverksamhet", säger Bradley Messmer, VD för AegirBio.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

ir@aegirbio.com

Författare Cision